↑ Mine tagasi Õppimine

Maaturismikorraldus

MAATURISMIKORRALDUSE KURSUS GÜMNASISTIDELE

Tõstamaa Keskkooli õppekava programmis on õppesuunana turismiõpe. Edukat koostööd on tehtud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ning noored on saanud juba üle kümne aasta turismi- ja majandusalast haridust.

Nüüd on valikkursus saanud uue nime – maaturismikorraldus ning põhirõhk liikunud rohkem piirkondlikule turismimajandusele ja kohalikele ettevõtetele. Õppekava kuraatoriks on Raili Mengel MTÜ Maaturism. Tema eestvedamisel on õppesse kaasatud turismi asjatundjatele üle Eesti ning jätkuval kestab koostöö Pärnu Kolledži õppejõududega.

Maaturismikorralduse kursuse läbivad gümnasistid saavad teadmisi majandus- ja ettevõtlusest, klienditeenindusest, asjaajamisest, turismimajandusest, turismigeograafiast, maaturismi korraldusest ning toitlustuskorraldusest.

Olulise osa õppe mahust moodustavad õppekäigud, millede ülesandeks on teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühildamine ning parimate praktikute kogemustest õppimine.

Õppe üldiseks eesmärgiks on eelkõige side turimi- ja majandusvaldkonna ettevõtetega, et õppida tundma majanduses toimuvaid protsesse, majandusseadusi, orienteerumist ärimaailmas ja ettevõtluses, aitamaks õpilastel mõista turismimajanduse tähtsust, ettevõtluse rolli globaalmajanduses ja samas ka vastutust piirkondlike probleemide lahendamise ees ning väärtustada hariduse tähtsust töökohal ja elukestvat õpet.

maaturismi_õppepäev3_071215

mõisakohvik_räimewest

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gümnasistid külas Vaiste Rannahäärberis