Tagasi Meie kool-le

Õpetajad

* tärniga on tähistatud need õpetajad, kes on õppinud meie koolis    

Maris Adler (õppejuht, füüsika, keemia, loodusõpetus) – maris.adler@tostamaakool.parnu.ee

Ivi Kask (muusikaõpetus, inimeseõpetus) – ivi.kask@tostamaakool.parnu.ee

Karoliine Kask* (huvijuht, arvutiõpetus) – karoliine.kask@tostamaakool.parnu.ee

Rene Kask (töö- ja tehnoloogiaõpetus) – rene.kask@tostamaakool.parnu.ee

Ene Lehtsalu (kehaline kasvatus, perekonnaõpetus, loodusõpetus) – ene.lehtsalu@tostamaakool.parnu.ee

Kaie Leova (õpilaskodu öökasvataja)

Mari Lühiste* (raamatukogu juhataja) – mari.lyhiste@tostamaakool.parnu.ee

Kaia Maasalu (eesti keel ja kirjandus) – kaia.maasalu@tostamaakool.parnu.ee

Karin Mitt (matemaatika, majandus) – karin.mitt@tostamaakool.parnu.ee

Toomas Mitt (direktor) – toomas.mitt@tostamaakool.parnu.ee

Galina Mändla (vene keel) – galina.mandla@tostamaakool.parnu.ee

Laura Jõe* (emakeel ja kirjandus) – laura.joe@tostamaakool.parnu.ee

Kaidi Pirso* (algklassid, vene keel) – kaidi.pirso@tostamaakool.parnu.ee

Kati Rahuoja (algklassid, inglise keel) – kati.rahuoja@tostamaakool.parnu.ee

Epp Reinfeldt (algklassid, PPR) – epp.reinfeldt@tostamaakool.parnu.ee

Kaarin Reinson* (algklassid, emakeel, kirjandus, majandus) – kaarin.reinson@tostamaakool.parnu.ee

Eve Rõhu (psühholoog) – eve.rohu@onk.parnu.ee

Tiina Sahtel* (juhiabi, õpilaskodu kasvataja) – tiina.sahtel@tostamaakool.parnu.ee

Õnne Salk (õpilaskodu kasvataja) – onne.salk@tostamaakool.parnu.ee

Margit Salmar (eesti keel ja kirjandus, koduõppeõpetaja) – margit.salmar@tostamaakool.parnu.ee

Mari-Jaana Siinne* (matemaatika) – mari-jaana.siinne@tostamaakool.parnu.ee

Aimar Silivälja* (ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia) – aimar.silivalja@tostamaakool.parnu.ee

Jaanika Soosaar* (inglise keel) – jaanika.soosaar@tostamaakool.parnu.ee

Sven Tallo (inglise keel, soome keel) – sven.tallo@tostamaakool.parnu.ee

Kirsti Talu (sotsiaalpedagoog, HEV-kordinaator, emakeel, kirjandus) – kirsti.talu@tostamaakool.parnu.ee

Ene Tamm (abiõpetaja) – ene.tamm@tostamaakool.parnu.ee

Heili Timm (bioloogia, geograafia, loodusõpetus, PPR) – heili.timm@tostamaakool.parnu.ee

Ivo Uutar (arvutiõpetus) – ivo.uutar@tostamaakool.parnu.ee

Inger Vahuvee* (käsitöö ja kunstiõpetus) – inger.vahuvee@tostamaakool.parnu.ee

Õpetajad ja kooli töötajad 2023/2024

õpetajate ajurünnak

dsc_0741

opetajate_paev_051016 stiilipaev_loomad 80ndad_opetajate_nadal2