Tagasi Õppimine-le

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord

10. klassi (või teistesse gümnaasiumiklassidesse)
vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse,
(siseneda haridussüsteemi ja valida link “Minu klapsed” ->”Taotlused”)

Taotlusi saab esitada kuni 20. augustini.

Keskkonda saab lisada sisseastuja dokumentide koopiad:

 isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)

ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

põhihariduse omandamist tõendava dokumendi

10. klass komplekteeritakse vastavalt elektroonilises veebikeskkonnas esitatud sooviavalduste laekumisele.

10. klass komplekteeritakse põhikooli lõputunnistuse keskmise ja lõpueksamite keskmise hinnete pingerea alusel.
Vajadusel kutsutakse õpilane kooli direktori vestlusele, millest teavitatakse ette 3 tööpäeva jooksul.

Kooli vastuvõtmisest teatatakse esitatud kontaktandmete alusel esimesel võimalusel.

Küsimuste korral saab infot kooli direktorilt: tel 526 1935; toomas.mitt@tostamaa.ee