Tagasi Tähtis-le

Kooli vastuvõtt ja lahkumine

1.-9. klassi vastuvõtt ja koolist lahkumine


Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab
vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse,
(siseneda haridussüsteemi ja valida “Minu klapsed” ->”Taotlused”)

Keskkonda saab lisada õpilase dokumendid:

 isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)

ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

õpilasraamatu väljavõtte ja klassitunnistuse


Koolist lahkumiseks esitab vanem lahkumistaotluse
veebikeskkonnas ARNO

Lisainfo tel 526 1935


10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord

10. klassi (või teistesse gümnaasiumiklassidesse)
vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse,
(siseneda haridussüsteemi ja valida link “Minu klapsed” ->”Taotlused”)

Keskkonda saab lisada sisseastuja dokumendid:

 isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi)

ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist;

põhihariduse omandamist tõendava dokumendi

10. klass komplekteeritakse vastavalt elektroonilises veebikeskkonnas esitatud sooviavalduste laekumisele.

10. klass komplekteeritakse põhikooli lõputunnistuse keskmise ja lõpueksamite keskmise hinnete pingerea alusel.
Vajadusel kutsutakse õpilane kooli direktori vestlusele, millest teavitatakse ette 3 tööpäeva jooksul.

Lisainfo tel 526 1935