Tagasi Meie kool-le

Haldusjärelvalve

Tõstamaa Keskkooli üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16 80098 Pärnu linn

ametnike kontaktandmed:

Varje Tipp – Pärnu abilinnapea(hariduse valdkond) 4448214 varje.tipp@parnu.ee
Ene Täht – Pärnu haridusosakonna juhataja 4448252 ene.taht@parnu.ee
Katrin Markii – Pärnu haridusnõunik 4448254 katrin.markii@parnu.ee
Virve Laube – Pärnu Üldhariduse peaspetsialist 4448256 virve.laube@parnu.ee


Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18
50088 Tartu
info tel 73 50 222
e-post hm@hm.ee

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Neljas piirkonnas töötavaad eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.


Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta…