Tagasi Projektid-le

Sport koolis

Tõstamaa Keskkool 1. ja 2. klass osalevad 2021/2022 õppeaastal Eesti Olümpiakomitee projektis “Sport koolis”.

Projekti eesmärgiks on süvendada  elukestvaid liikumisharjumusi juba varasest koolieast alates. Koolis viibivad lapsed ja noored suure osa oma päevast ning kool saab pakkuda positiivset hoiakut, kujundades koolikultuuri, mis toetab rõõmu sportimisest ja liikumisest.

Projekti käigus tutvustatakse õpilastele erinevaid spordialasid, et lastes on tekitada huvi liikumise ja erinevate spordialade harrastamise vastu ning seeläbi suurendada laste kehalist aktiivsust. Projekt annab võimaluse praktikas proovida, kuidas saavutada suurem kohustuslik sportimise maht ja säilitada kooli autonoomia, et koostada õppijate vajadusi arvestav ja valikuid rikastav päevakava.

https://www.eok.ee/liikumisharrastus/sport-koolis#