Projektid

Comenius 2013 – 2015 – Euroopa koolide ühisprojekt õpilastele ja õpetajatele. Osalevad 8 riigi 9 kooli.


 

TÕSTAMAA MÕISAKOOLI ARENDAMINE ATRAKTIIVSEKS JA MITMEKÜLGSEKS KOGUKONNA TURISMI- JA KULTUURIKESKUSEKS” – Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehanismi 2009 – 2014 programmist “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise ” projekt Tõstamaa mõisakooli arendamiseks. Projekti tegevused kestavad poolteist aastat kuni 2015. aasta lõpuni ning hõlmavad nii koolitusi kui teenuste väljaarendamist.


 

Saali toolid (130 tk) – Kultuuriministeeriumi mõisakoolide riiklik programm


 

KIKi keskkonnaprogramm põhikoolile, viivad läbi Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja ja Pärnumaa Keskkonnahariduskeskus


 

KIVa – „Kiusamisvaba kool“ 2014 – 2016, 2014 esimene etapp – taotlus ja ettevalmistavad tegevused, 2015 – 2016 teine etapp


 

Keemi ja füüsika õpikodade programm – Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja tehnoloogiateaduskonna, TÜ füüsika instituudi ja TÜ Teaduskooli arendatav programm


 

Tõstamaa Keskkool teeb koostööd   Charlottenlundi  Keskkooliga Trondheimist Norras. Projekti nimi on  „Happy School“ ning peamiseks eesmärgiks on koostöös partneriga välja töötada uusi atraktiivseid ja uuenduslikke õppemeetodeid ainetes, mis kipuvad olema õpilastele vahel igavad ja ebahuvitavad.

Projekti sihtgrupiks on õpetajad, kes koostöö käigus analüüsivad õpetamise ja klassitööga seotud peamisi probleeme ning püüavad leida lahendusi muutmaks õppimist tegevuseks, mida õpilased ise TAHAVAD  teha. See on suur väljakutse ning me loodame antud projekti käigus selle ülesandega hakkama saada.

Projekti esimene sissejuhatav töökoosolek toimus Tõstamaal 13.-16. oktoobril 2014. Kogu tööperioodi vältel külastavad meie õpetajad partnerkooli Trondheimis kolmel korral ning nemad meid peale sissejuhatavat koosolekut kahel korral.

Eestipoolseks projektijuhiks ja koordinaatoriks on Liina Käär, liina@tostamaa.ee

Koostööprojekti toetatakse Euroopa Majanduspiirkonna Norra stipendiumiprogrammist ning projektiperiood on 1. septembrist 2014 kuni 30.augustini 2016.

Projekti koduleheküljele…

 

Atraktiivne mõisakool

Projekt “Tõstamaa mõisakooli arendamine atraktiivseks ja mitmekülgseks kogukonna turismi- ja kultuurikeskuseks” 09.02.2016 toimus projekti “Tõstamaa mõisakooli arendamine atraktiivseks ja mitmekülgseks kogukonna turismi- ja kultuurikeskuseks” tulemuste tutvustamine ja kinoõhtu mõisahäärberis. Vaata pilte…   Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehanismi 2009 – 2014 programmist “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise ” rahuldati Tõstamaa Vallavalitsuse projektitaotlus Tõstamaa mõisakooli arendamiseks. Projekti tegevused kestsid poolteist aastat kuni 2015. aasta lõpuni ning hõlmasid …

Comenius 2003 – 2006

“Imagine all the people living in a world of peace and understanding”: wishes to exchange experiences among all other countries concerning traditional culture, literature, sports and teaching experiences, in a perspective of integration into a “big” Europe, which will come true one day. Schools: Volksschule – Sooss Austria Bratia Petar i Ivan Kanazirevi School – Razlog Bulgaria …

Comenius 2007 – 2009

Vastse-Kuuste teatrifestivali videod Saksamaa, Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen: osa 1 – http://www.youtube.com/watch?v=R7yS5Hc71BA osa 2 – http://www.youtube.com/watch?v=yhkGIxe5MOs osa 3 – http://www.youtube.com/watch?v=5SsdOfiZG44 Eesti, Vastse-Kuuste kool: http://www.youtube.com/watch?v=zIKrZRgyFaE Soome, Imatran yhteislukio: http://www.youtube.com/watch?v=AAFsoodBO7w Türgi, Osmaniye Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürlügü: http://www.youtube.com/watch?v=PBpdF0yWmlk Itaalia, Scandicci Istituto Comprensivo Scandicci 1: osa 1 – http://www.youtube.com/watch?v=ifR_i2BKXIE osa 2 – http://www.youtube.com/watch?v=tCtyk2fBZRc osa 3 – http://www.youtube.com/watch?v=r7GVd0Wrl1Q Türgi, Gazi High …

Comenius 2010 – 2012

2010 – 2012 õppeaastal osales Tõstamaa Keskkool Euroopa elukestva õppe programmi Comenius koolide koostööprojektis: “Problem-busters – a European dimension in the fight for human rights. Dealing with problems through drama and intercultural co-operation” Tutvu kodulehega: http://problemsbusters.wordpress.com/ Filmifestivali jaoks valminud videoklipid: I osa: http://youtu.be/v4wfdrM1GZs II osa: http://youtu.be/0lX8FVFHdFY Projekti toetas SA Archimedes ja Euroopa Komisjon

Comenius 2013 – 2015

Tõstamaa Keskkool osales elukestva õppe programmi allprogrammi Comeniuse projektis “Healthy body – healthy mind” Projekti kestvuseks  oli 2013 – 2015 Projekti kodulehekülg: http://hbodyhmind.wordpress.com/ osalenud koolid: 1 BULGARIA Bratia Petar I Ivan Kanazirevi Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte 2 ESTONIA Tõstamaa Keskkool 3 GERMANY Julius-Springer-Schule 4 GERMANY Michelsenschule Hildesheim 5 HUNGARY Klapka György Szakközép és Szakiskola Kossuth Lajos Tagintézménye …

Digipööre

Meie blogi asub siin: http://tkkdigipoore.weebly.com/ Tõstamaa Keskkool osaleb projektis “Digipööre ehk õpime nutikalt”. Kooli arendusmeeskonda veavad õp Heili, õp Aimar ja õp Kati. Projekti eesmärkideks on: nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi; õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine; koostöö arendamine Pärnumaa haridusasutuste vahel Projekti ülesanded Projektis osalevad koolid: moodustavad …

Erasmus+ õpilasvahetus

2020 – 2023  Erasmus+ projekt VISION Tõstamaa Keskkooli algatatud projekt “VISION – Nature, traditions and identity in youth’ visions” (VISION – Loodus, traditsioonid ning identiteet noorte nägemuses”) keskendub seoste loomisele looduse, traditsioonide ja identiteedi vahel. Seoste loomiseks viiakse koostöös projektipartneritega Poolast, Bulgaariast, Türgist ja Portugalist läbi loovad käsitöökursused, kus õppijad tutvuvad kohaliku piirkonna taimede ja …

eTwinning

eTwinning pakub õpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös IKT kaasabil. eTwinning on suhtlusvõrgustik, mis koondab õpetajaid üle Euroopa. eTwinningu kodulehekülg: https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm Tõstamaa koolist osaleseTwinningu võrgustikus II klass ja õpetaja Kati Rahuoja ning IV klass ja õpetaja Kaidi Pirso. Hevenli loeb luuletuse “Sõprus”

Happy School

Tõstamaa Keskkool tegi 2014 – 2016 koostööd  Charlottenlundi  Keskkooliga Trondheimist Norras. Projekti nimi „Happy School“ . Peamiseks eesmärgiks koostöös partneriga välja töötada uusi atraktiivseid ja uuenduslikke õppemeetodeid ainetes, mis kipuvad olema õpilastele vahel igavad ja ebahuvitavad. Projekti sihtgrupiks õpetajad, kes koostöö käigus analüüsisid õpetamise ja klassitööga seotud peamisi probleeme ning leidsid lahendusi muutmaks õppimist tegevuseks, …

Keskkonnaharidus

Siia koondatakse kokku info SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektitoetust saanud projektide kohta

Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool

“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda. Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab …

KiVa

Hetkel ei rakendata KIVa meetodeid Tõstamaa Keskkoolis, programmiga liitumine on lõpetatud. KiVa tähendab kiusamise vastu. KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu Ülikooli teadlaste poolt aastatel 2006–2009 väljatöötatud tõenduspõhine programm, mis on aidanud oluliselt vähendada koolikiusamist ning õpilaste koolist väljalangevust Soome koolides. Soomes rakendavad KiVa programmi 90% üldhariduskoolidest. KiVa programm: 1) sisaldab nii kiusamisevastast ennetustööd …

Nordplus

Nordplus projekt “Green Cube” Nordplus on Põhjamaade ja Baltikumi koostöö programm, mis pakub võimalusi elukestvaks õppeks ning haridusealasteks ühisteks ettevõtmisteks. Tõstamaa Keskkool osaleb Nordplusi toetatud programmis “Green Cube” ühes Taani, Islandi ning Gröönimaa koolidega. “Green Cube” projekti sisuks on kliimamuutused ja nende vastu võitlemine. Projekti kestus on 2022. aastast kuni 2024. aasta kevadeni. Selle raames …

PRIA koolikava haridusmeede (seotud tegevused)

Sellele leheküljele koondatakse info PRIA koolipuuvilja-ja käägiviljatoetuse seotud tegevuste projektitegemisest

Sport koolis

Tõstamaa Keskkool 1. ja 2. klass osalevad 2021/2022 õppeaastal Eesti Olümpiakomitee projektis “Sport koolis”. Projekti eesmärgiks on süvendada  elukestvaid liikumisharjumusi juba varasest koolieast alates. Koolis viibivad lapsed ja noored suure osa oma päevast ning kool saab pakkuda positiivset hoiakut, kujundades koolikultuuri, mis toetab rõõmu sportimisest ja liikumisest. Projekti käigus tutvustatakse õpilastele erinevaid spordialasid, et lastes on tekitada …

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks

Projekt „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“ Hangitud vahendid 2019-2020, Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond Tõstamaa Keskkool