Tagasi Õppimine-le

Valikkursused

Alates 2022/2023 õppeaastast pakume gümnasistidele valikkursusi koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga


Tõstamaa Keskkooli õppekava programmis oli pikki aastaid õppesuunana turismiõpe. Edukat koostööd tehti Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ning noored said üle kümne aasta turismi- ja majandusalast haridust.

Maaturismikorralduse  põhirõhk oli piirkondlikul turismimajandusel ja kohalikel ettevõtetel. Õppekava kuraatoriks oli Raili Mengel MTÜ Maaturism. Tema eestvedamisel oli õppesse kaasatud turismi asjatundjaid üle Eesti ning toimis koostöö Pärnu Kolledži õppejõududega.

Maaturismikorralduse kursuse läbinud gümnasistid saidteadmisi majandus- ja ettevõtlusest, klienditeenindusest, asjaajamisest, turismimajandusest, turismigeograafiast, maaturismi korraldusest ning toitlustuskorraldusest.

Olulise osa õppe mahust moodustasid õppekäigud, millede ülesandeks oli teoreetiliste ja praktiliste kogemuste ühildamine ning parimate praktikute kogemustest õppimine.

Õppe üldiseks eesmärgiks oli eelkõige side turimi- ja majandusvaldkonna ettevõtetega, et õppida tundma majanduses toimuvaid protsesse, majandusseadusi, orienteerumist ärimaailmas ja ettevõtluses, aitamaks õpilastel mõista turismimajanduse tähtsust, ettevõtluse rolli globaalmajanduses ja samas ka vastutust piirkondlike probleemide lahendamise ees ning väärtustada hariduse tähtsust töökohal ja elukestvat õpet.

maaturismi_õppepäev3_071215

mõisakohvik_räimewest

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gümnasistid külas Vaiste Rannahäärberis