Tagasi Keskkonnaharidus-le

Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2017/2018 õppeaastal

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel osaleb Tõstamaa Keskkool 2017/2018 õppeaastal erinevates keskkonnahariduslikes õppeprogrammides. Õppeprogrammid hõlmavad kõiki õpilasi. Programmides osalemine on õpilastele tasuta.

22. september 1.-4. klass õppeprogrammis Tallinna Loomaaia zookooli õppetegevus
12. oktoober– 5.-7. klass õppeprogrammis “Nutikas linnuõpe” Matsalus
27. märts– 9..-11. klass õppeprogrammis “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad” Särghaua õppekeskuses
28. märtsi– 12. klass õppeprogrammis “Elu areng ja fossiilid” Särghaua õppekeskuses
16. aprill– 8. ja 13. klass õppeprogrammis “Looduskaitse Matsalu rahvuspargis” Haeskas

Õppekäigud on üks osa õppetööst ning õppetunnid toimuvad klassiruumist väljaspool.