Tagasi Projektid-le

Keskkonnaharidus

Siia koondatakse kokku info SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektitoetust saanud projektide kohta

Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel osaleb Tõstamaa Keskkool 2016/2017 õppeaastal erinevates keskkonnahariduslikes õppeprogrammides. Õppeprogrammid hõlmavad kõiki õpilasi. Programmides osalemine on õpilastele tasuta. 11. oktoober– 8.,9. ja 13. klass õppeprogrammis “Eesti pinnamood” Soontaganas 20. oktoober– 7. klass õppeprogrammis “Eesti pinnamood” Soontaganas 28. märts– 10.-12. klass õppeprogrammis “Jäätmed linnaruumis” Pärnus 22. mai– 1.-2. klass õppeprogrammis “Sisalikuretk rabas” Tolkuse …

Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2017/2018 õppeaastal

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel osaleb Tõstamaa Keskkool 2017/2018 õppeaastal erinevates keskkonnahariduslikes õppeprogrammides. Õppeprogrammid hõlmavad kõiki õpilasi. Programmides osalemine on õpilastele tasuta. 22. september 1.-4. klass õppeprogrammis Tallinna Loomaaia zookooli õppetegevus 12. oktoober– 5.-7. klass õppeprogrammis “Nutikas linnuõpe” Matsalus 27. märts– 9..-11. klass õppeprogrammis “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad” Särghaua õppekeskuses 28. märtsi– 12. klass õppeprogrammis …

Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019 õppeaastal

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel osaleb Tõstamaa Keskkool 2018/2019 õppeaastal erinevates keskkonnahariduslikes õppeprogrammides. Õppeprogrammid hõlmavad kõiki õpilasi. Programmides osalemine on õpilastele tasuta. 1.-2. klass õppeprogrammis “Kabli linnukuud” Kablis 3.-4.klass õppeprogrammis “Jäätmed linnaruumis” Pärnu linnas 5.-6. klass õppeprogrammis “Mets kui elukeskkond” Soomaal 7.-8.klass õppeprogrammis “Eluslooduse uurimise päev” Silma Õpikojas 9., 13.klass õppeprogrammis “Haavatav Läänemeri” Silma Õpikojas 10.-11.klass …

Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2019/2020 õppeaastal

Sel õppeaastal toimusid igale klassile õppekäigud

Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2020/2021 õppeaastal

Sel õppeaastal on plaanis järgnevad õppekäigud