Õppimine

Eksamid ja tasemetööd

 https://harno.ee/riigieksamid Kõik eksamid algavad kell 10:00 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal Vastu võetud 25.05.2023 nr 15 Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel. § 1.   Riigieksamite vormid ja ajad   (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised: …

Huvitegevus

Seoses haldusreformiga liideti Tõstamaa Mõisa Huvikool ja saviringid septembris 2018 Pärnu Kunstikooliga, ametlikuks nimetuseks on nüüd Pärnu Kunstikooli Tõstamaa maja. Infot leiate siit… ja siit: http://tostamaa.wixsite.com/kasitoo/tegevus

Konsultatsioonid ja järelvastamine

Õpilastel on võimalus saada vajadusel kõikidelt aineõpetajatelt lisakonsultatsioone ja parandada hindeid. Eelneval kokkuleppel õpetajaga võivad konsultatsioonid ja järelevastamised toimuda ka muudel aegadel (näiteks kui Sulle ei sobi tabelis olev aeg, räägi õpetajaga ja leiate sobiliku lahenduse). Konsultatsioonid NIMI AEG Toimumise koht Maris Adler kokkuleppel õpetajaga õppejuhi kabinet Laura Jõe kokkuleppel õpetajaga eesti keele klass Ivi …

Kursuse hinded

  Tundide arvnädalas 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 1 tund 09.06 2 tundi 31.01- 11.02 09.06 3 tundi 06.12-17.12 21.03-01.04 09.06 4 tundi 15.11-26.11 31.01-11.02 11.04-22.04 09.06 5 tundi 01.11-12.11 20.12-14.01 07.03-18.03 02.05-13.05 09.06

Nõustamine ja õpiabi

1. Õpilaste nõustamine ja õpiabi aitab luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja õpiabi järgmistes vormides: 1.1. Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt ja kooli juhtkonnalt. 1.2. Psühholoogiline nõustamine – õpilane saab infot ja nõu: . õppetööga toimetuleku osas; . huvide ja võimete väljaselgitamiseks; . õpioskusete kujundamiseks; . õppekava …

Päevaplaan

Hommikupuder kell 7.45 – 8.10 Ainetundide toimumisajad 1. 8.15 – 9.00 2. 9.05 – 9.50 3. 9.55 – 10.40 4. 11.10 – 11.55 5. 12.25 – 13.10 6. 13.15 – 14.00 7. 14.05 – 14.50 8. 14.55 – 15.40 I söögivahetund Kell 10.40 – 1. – 7. klass II söögivahetund Kell 11.55 – 8. – …

Soovituslik kirjandus

  5.  klass A.Lindgren “Meisterdetektiiv Blomkvist” või “Meisterdetektiiv Blomkvist ohtlik elu” või “Kalle Blomkvist ja Rasmus” Erich Kästner “Veel üks Lotte” Richard Roht “Jutte loomadrest” Annie M.G.Schmidt “Viplala lood”   6. klass A. Lindgren “Röövlitütar Ronja” A. Pervik “Arabella, mereröövli tütar” Otfried Preussler “Krabat” John R.R. Tolkinen “Kääbik ehk Sinna ja tagasi” Eno Raud “Kalevipoeg” …

Tugisüsteemid

Kooli sisesed tugiteenused Tugiteenuste eesmärk: aidata probleemidega või haigel õpilasel omandada individuaalplaani alusel kooli õppekavas ettenähtud õppetöö maht. Tugiteenuseid ja õpiabi osutavad: Koolipsühholoog Eve Rõhu T 8.00 – 16.00 K 8.00 – 17.00 N 8.00 – 14.00 N 14.00 – 17.00 NÕUSTAMISKESKUSES Palun kohtumine eelnevalt kokku leppida (eve.rohu@onk.parnu.ee). Pikapäevarühma kasvataja E – R 12.00 – 16.05 Aineõpetajad, …

Tunniplaan

Tunniplaan on leitav elektrooniliselt siin Samas kohas kajastuvad tundide asendused Hea õpilane, osale küsitluses! Tallinna Ülikool viib juba viiendat korda Eesti üldhariduskoolide õpilaste seas läbi küsitlust erinevate kooliga seotud teemade kohta. Palume Sul hinnata õppimise viise ja õppimisega seotud raskusi, digiseadmete ja tehisintellekti kasutamist. Küsime ka, kuidas on Sinu suhted kodus ja koolis ning kuivõrd julged koolis oma …

Vaheajad ja trimestrid

Valikkursused

Alates 2022/2023 õppeaastast pakume gümnasistidele valikkursusi koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga Tõstamaa Keskkooli õppekava programmis oli pikki aastaid õppesuunana turismiõpe. Edukat koostööd tehti Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ning noored said üle kümne aasta turismi- ja majandusalast haridust. Maaturismikorralduse  põhirõhk oli piirkondlikul turismimajandusel ja kohalikel ettevõtetel. Õppekava kuraatoriks oli Raili Mengel MTÜ Maaturism. Tema eestvedamisel oli õppesse …

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord 10. klassi (või teistesse gümnaasiumiklassidesse)vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse,(siseneda haridussüsteemi ja valida link “Minu klapsed” ->”Taotlused”) Taotlusi saab esitada kuni 20. augustini. Keskkonda saab lisada sisseastuja dokumentide koopiad:  isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; põhihariduse omandamist tõendava dokumendi 10. klass komplekteeritakse vastavalt …