Tagasi Lõpetajad-le

Põhikooli lõpetajad

1950

 1. Juhkam Väino
  2. Karjel Ellen
  3. Kiirats Väino
  4. Laev Milda
  5. Lumi Juhan
  6. Noppel Aino
  7. Odes Illar
  8. Parts Kustas
  9. Raavik Aino
  10. Rand Heiti
  11. Sõber Viivi
  12. Tõnssoo Helju
  13. Värat Oskar
  14. Laurits Kalju

1951

 1. Haljas Silvi
  2. Karotamm Heino
  3. Kruusmaa Velly
  4. Köster Lya
  5. Laaniste Valve
  6. Lai Urve
  7. Maidla Vaike
  8. Martinson Asta
  9. Martson Toivo
  10. Oidjärv Aino
  11. Orula ülo
  12. Pärna Ain
  13. Press Ilmar
  14. Rand Hilja
  15. Rand Heiki
  16. Rand Kalju I
  17. Rand Kalju II
  18. Ring Naima
  19. Seer Eha
  20. Seer Endel
  21. Tammeniit Laine
  22. Vestmann Eduard
  23. Vilgats Kalju
  24. Vühner Maret
  25. Kõkk Tiina
  26. Oja Hilda

1952

 1. Berggrünfeldt Linda
  2. Estra Lea
  3. Jaakson Tiiu
  4. Janson Mart
  5. Kaelep Kaie
  6. Karlep Karl
  7. Kiirats Naali
  8. Laanist Enda
  9. Lõpp Kalju
  10. Merisaar Ants
  11. Mihhels Mare
  12. Michels Hillar
  13. Pihelbu Juhan
  14. Seemel Ilse
  15. Tali Kalle
  16. Tohv Endel
  17. Tõnissoo Meeli
  18. Vestli Juhan

1953

 1. Birk Ain
  2. Estra Vello
  3. Jürisson Jüri
  4. Karotam Lembit
  5. Kivimäe Valve
  6. Kuura Õie
  7. Mardu Aino
  8. Mätas Leida
  9. Rand Ivi
  10. Raskatšov Valentin
  11. Sutt Vaike
  12. Tohv silvi
  13. Tõnisson Endel
  14. Juhkam Virve
  15. Masso Ülle
  16. Paumets Maie
  17. Puls Heldur
  18. Selga Milvi
  19. Torma Heino
  20. Veinjärv Ilme
  21. Kuura Tähti

1954

 1. Hansalu Arne
  2. Itter Uuno
  3. Janson Mari
  4. Janson Mati
  5. Juhkam Liidi
  6. Juhkam Ülo
  7. Kaisel Jaak
  8. Karotam Karli
  9. Kunder Ants
  10. Köösel Johni
  11. Laur Mihkel
  12. Martson Heino
  13. Miido Andres
  14. Niine Evi
  15. Noppel Vaike
  16. Pirso Elmo
  17. Pirso Väino
  18. Press Helju
  19. Rüüsiainen Aili
  20. Raimet anne
  21. Rand Aile
  22. Rand Tiia
  23. Sumel Karl
  24. Tamm Aino
  25. Tilk Tiiu
  26. Vaino Enn
  27. Vits Aino
  28. Lillemägi Ano

1955

 1. Alumets Elvi
  2. Danilov Voldemar
  3. Hansalu Laine
  4. Juhkam Vaike
  5. Jürisson Ants
  6. Köösel Kalle
  7. Kiinnapas Peeter
  8. Laanemets Sulev
  9. Laaniste Malle
  10. Lumi tiia
  11. Lõõbas Malle
  12.  Merimaa Milvi
  13. Merasma Säde
  14. Oidjärv Olli
  15. Ojakallas Ellen
  16. Orula Sulev
  17. Paalberg Jaan
  18. Pinn Anne
  19. Rand Elve
  20. Rand Vilvi
  21. Seer Elvi
  22. Soobik Haljand
  23. Kaisel Liina
  24. Kuura Gluuni
  25. Soan arno
  26. Sutt Artur
  27. Tilk Leo
  28. Torma Elju
  29. Tõnissoo Tõnis
  30. Vanatoa Leo
  31. Ristal Mihkel
  32. Ojamets Maie

1956

 1. Adams Helgo
  2. Aitaja Mare
  3. Aomere Arvo
  4. Eensalu Helbe
  5. Jaaniks Leida
  6. Juhkam Heino
  7. Jõgi Linda
  8. Kivimäe Juhan
  9. Kiviselg Lehti
  10. Käär Urve
  11. Laurits Marju
  12. Luht Liivi
  13. Lutmaa Lea
  14. Lumi Valve
  15. Martson Leo
  16. Meriluht Helle
  17. Metsniit Sirje
  18. Moppel Elvi
  19. Patune Linda
  20. Pihelgas Hillar
  21. Põltsam Aimo
  22. Rand Reino
  23. Rand Ergo
  24. Rand Jüri
  25. Rannuste Kaimo
  26. Reimand Maria
  27. Reinson Aime
  28. Reinson Enn
  29. Tammeniit Valve
  30. Tamm Helme
  31. TammHelgi
  32. Toompere Margus
  33. Vanatoa Lea
  34. Vassiljeva Ada

1957

 1. Annus Uno
  2. Estam Elmar
  3. Heinluht Helju
  4. Janson Helma
  5. Joost Vello
  6. Jürgens Helju
  7. Karlson Heiki
  8. Karotam Vambola
  9. Kiirats Silja
  10. Kiisk Sirje
  11. Klement Heino
  12. Kunn Ulli
  13. Kuura Silva
  14. Köösel Arne
  15. Laurits Helve
  16. Leetma Vaike
  17. Lõõbas Helmi
  18. Noppel Liivi
  19. Oidjärv Osvald
  20. Press Helmut
  21. Pärnsalu Maimu
  22. Rand Nelli
  23. Reinson Marju
  24. Topp Jaan
  25. Türnpuu Toivo
  26. Ulanova Maimu
  27. Volgerad Lembit

1958

 1. Milvi Aksin
  2. Estam Ene
  3. Freimann Viivi
  4. Jürgens Anne
  5. Kanarbik Marika
  6. Karlep Villem
  7. Kivistik Saima
  8. Laurits Heino
  9. Lillemägi Malle
  10. Lumi Ellen
  11. Masso Aino
  12. Miidu Linda
  13. Nuume Jüri
  14. Parve Aimi
  15. Raist Helve
  16. Reinson Kaare
  17. Süvang Lia
  18. Süvang Mare
  19. Tell Tiiu
  20. Toorem Mati
  21. Udu Helmi
  22. Vits Aino

Klassijuhataja: Johannes Juusu
1959

 1. Luule Adams
  2. Jaak Aitaja
  3. Johannes Eelmaa
  4. Margarita Ehova
  5. Heino Itter
  6. Tiiu Juhkam
  7. Uno Juhkam
  8. Viivi Jõgi
  9. Villem Karlep
  10. Maido Mihhels
  11. Ilme Oders
  12. Endel Rand
  13. Helve Rand
  14. Ülo Rand
  15. Elsa Ring
  16. Maimu Salumets
  17. Evald Seppama
  18. Arne Tamm
  19. Asta Vassiljeva

Klassijuhataja: Johannes Juusu

1960

 1. Arvo Aksin
  2. Rael Annus
  3. Enda Estam
  4. Vaike Itter
  5. Vello Jaansoo
  6. Vaki Juhkam
  7. Vassili Jürgens
  8. Hiie Kaasik
  9. Jaan Kaelep
  10. Väino Karlson
  11. Hilja Kiirats
  12. Leili Künnapas
  13. Lembit Lõõbas
  14. Enno Madise
  15. Luule Martson
  16. Elfi Meriluht
  17. Luule Noppel
  18. Laine Palberg
  19. Jüri Pinn
  20. Udo Rand
  21. Mari Rand
  22. Helle Rand
  23. Reinhold Reimand
  24. Madis Saul
  25. Mae Soomets
  26. Ellen Taidla
  27. Luule Tammeniit
  28. Leida Tuulmees
  29. Helle Vestmaa
  30. Helju Vits

Klassijuhataja: Ingrid Tuisk

1961

 1. Ene Andrese
  2. Rein Dorbek
  3. Taavet Hendrikson
  4. Astrid Jaago
  5. Karl Juhkam
  6. Paul Karlep
  7. Mati Karlson
  8. Marianne Kiirats
  9. Uno Kirikal
  10. Sirje Kuzmin
  11. Liidia Laos
  12. Evi Lõõbas
  13. Mart Martson
  14. Tõnu Nuume
  15. Mai Oidjärv
  16. Väino Ojakallas
  17. Urve Paju
  18. Liia Selge
  19. Aili Seppama
  20. Annemarii Sillaste
  21. Ene Vahuvee
  22. Aike Vestmaa
  23. Silvi Vits

Klassijuhataja: Johannes Juusu

1963

 1. Arnold Allikas
  2. Vello Alumets
  3. Ene Andrese
  4. Kersti Ehrstein
  5. Naima Härmalt
  6. Vilve Jaansoo
  7. Vilja Juhkam
  8. Zenta Kodasmaa
  9. Anne Kunder
  10. Mati Kuut
  11. Arne Köösel
  12. Milvi Laansoo
  13. Virve Lumi
  14. Milvi Merimaa
  15. Luule Miidu
  16. Väino Ojakallas
  17. Ljuba Pavlin
  18. Ants Pirso
  19. Ats Pulk
  20. Hendrik Raist
  21. Vaike Rand
  22. Ilse Rand
  23. Helja Salk
  24. Alli Seiman
  25. Ellen Suniste
  26. Jaak Tammeniit
  27. Mae Tell
  28. Tiiu Türnpuu
  29. Leo Uibokand
  30. Olev Volgerad

Klassijuhataja: Voldemar Virkus

1964
1965

 1. Maidu Aksin
  2. Ain Heinluht
  3. Ilmar Hendrikson
  4. Hille Jaansoo
  5. Anti Karjel
  6. Heinar Kase
  7. Sulev Kasemets
  8. Sirje Kukk
  9. Uno Liiv
  10. Helle Lõõbas
  11. Aadu Lühiste
  12. Maimo Oidjärve
  13. Peet Paurson
  14. Senta Pinn
  15. Elve Raavik
  16. Tõnis Rand
  17. Laili Rand
  18. Mare Rea
  19. Virve Ristal
  20. Jüri Salk
  21. Aime Seppama
  22. Maimu Soomets
  23. Inga Tuulmees
  24. Erika Udu
  25. Sigrid Vaikjärv
  26. Ville Velikok
  27. Tiiu Vilgats
  28. Helju Vinkler

Klassijuhataja: Taimi Allik

1966

 1. Linda Aksin
  2. Värdi Entson
  3. Eeri Jansen
  4. Valve Kiirats
  5. Edgar Kiirats
  6. Kersti Kirsimägi
  7. Raimo Koha
  8. Evi Kott
  9. Laili Kuura
  10. Edgar Laht
  11. Imbi Lõõbas
  12. Mihkel Lühiste
  13. Jüri Paurson
  14. Aavo Pulk
  15. Helle Reimand
  16. Eha Riis
  17. Urve Ristal
  18. Jaan Sooaru
  19. Rein Taal
  20. Jüri Tell
  21. Enn Vahuvee

Klassijuhataja: Endel Tõnisson

1967

 1. Ivo Aljas
  2. Elsa Ereline
  3. Arma Hannus
  4. Helve Heinluht
  5. Mare Jaansoo
  6. Neeme Kasemets
  7. Mall Kiirats
  8. Maire Kukk
  9. Heido Laurits
  10. Ilse Merimaa
  11. Erika Ojamets
  12. Jaak Parviste
  13. Juhan Rand
  14. Arvo Rattiste
  15. Oskar Sutt
  16. Mari Teras
  17. Mari Udu
  18. Eerika Volgerad

Klassijuhataja: Õie Allilender-Jaansoo

1968

 1. Jüri Adler
  2. Mall Aljas
  3. Silvi Hindrimä
  4. Tiiu Kasearu
  5. Liivi Kukemets
  6. Luume Laansoo
  7. Elgi Lõõbas
  8. Maire Marder
  9. Erika Riis
  10. Eha Ristsalu
  11. Ülle Roodes
  12. Leo Salk
  13. Ene Ülem
  14. Marju Ülem

Klassijuhataja: Luigi Unger

1969

 1. Esta Estam
  2. Ester Grahv
  3. Raivo Hannus
  4. Tiiu Karotam
  5. Arvo Kase
  6. Hans Kasearu
  7. Hans Krusalu
  8. Uno Lindman
  9. Kalev Martson
  10. Mihkel Merimaa
  11. Maire Männiku
  12. Virve Peters
  13. Laine Puls
  14. Maimu Raavik
  15. Elmo Rand
  16. Maret Reimand
  17. Juuli Sutt
  18. Riita Tõnisson
  19. Anne Vahur
  20. Ester Vilgats
  21. Milvi Vits
  22. Ülo Ülem
  23. Hillar Ülem

Klassijuhataja: Endel Jaakson

1970

 1. Sirle Hannus
  2. Astrit Kasela
  3. Agnes Kiviselg
  4. Peeter Lapp
  5. Aivar Liiv
  6. Paavo Lootus
  7. Tiit Lõõbas
  8. Ülo Lõõbas
  9. Elve Nõmm
  10. Saima Rand
  11. Õnnela Rähn
  12. Arno Salk
  13. Heido Vilgats
  14. Kaie Vits

Klassijuhataja: Senta Mihkelsoo

1971

 1. Evi Alas
  2. Olev Ansu
  3. Tiiu Hannus
  4. Eve Jaansoo
  5. Õimle Jürgens
  6. Tiit Koha
  7. Kaija Koppel
  8. Leo Langus
  9. Jaak Lopsik
  10. Meida Marder
  11. Merike Miido
  12. Valeri Rae
  13. Ülle Rand
  14. Astri Selberg
  15. Anne Udu
  16. Heino Vahemäe
  17. Eve Vilgats

Klassijuhataja: Lehte Miido

1972

 1. Heldur Braks
  2. Aime Greenfeldt
  3. Aivo Greenfeldt
  4. Jüri Hindrimä
  5. Rein Järve
  6. Laili Jüritamm
  7. Lehte Karlep
  8. Ene Klaas
  9. Eimar Kruusmaa
  10. Sirje Kuld
  11. Ain Käär
  12. Aili Lopsik
  13. Leo Lõhemäe
  14. Jüri Martikainen
  15. Erik Oidersalu
  16. Priit Rand
  17. Leili Ristsalu
  18. Ülo Tõnisson
  19. Kersti Tõnisson
  20. Paul Vilgats
  21. Maimu Vits

Klassijuhataja: Endel Tõnisson

1973

 1. Erika Hendrikson
  2. Jaak Jürgens
  3. Tiina Käär
  4. Heidi Laur
  5. Malle Maruse
  6. Aime Miidu
  7. Lii Männamäe
  8. Mart Ojamets
  9. Madis Ojamets
  10. Jüri Prisk
  11. Sirli Rand
  12. Kalev Rand
  13. Tiiu Sepping
  14. Ülo Sireli
  15. Marika Sutt
  16. Heinar Sääsk
  17. Reet Taal
  18. Jüri Tohv
  19. Luule Tõnimäe
  20. Elle Udu
  21. Elje Volgerad

Klassijuhataja: Elvi Jaakson

1974

 1. Saima Aksin
  2. Mati Aljas
  3. Ly Janson
  4. Heiki Kasemets
  5. Sirje Kiidemaa
  6. Hain Klaas
  7. Harri Koppel
  8. Helgi Kruusmaa
  9. Mart Kukk
  10. Kalle Kõrvemaa
  11. Saale Kütt
  12. Jüri Kütt
  13. Ülev Laansoo
  14. Helje Laur
  15. Arvo Miido
  16. Lembit Odes
  17. Endel Oja
  18. Küllo Pirsi
  19. Eldur Põltsam
  20. Ulvi Ravik
  21. Aivi Ravik
  22. Rein Rivimets
  23. Ülle Rähn
  24. Inga Salk
  25. Harri Seegel
  26. Mihkel Soomann
  27. Erika Sutt
  28. Aleksander Sõerd
  29. Tiia Teearu
  30. Jüri Teras
  31. Kai Vanatoa
  32. Anne Verte
  33. Urve Vesik

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1975

 1. Henn Algpeus
  2. Mati Hindrimä
  3. Martin Juusu
  4. Uno Karotamm
  5. Ain Lopsik
  6. Meelis Luup
  7. Inge Masso
  8. Ingrid Masso
  9. Aivar Merila
  10. Endel Metsniin
  11. Ervin Post
  12. Miralda Põltsam
  13. Kalev Saar
  14. Kaja Saar
  15. Ants Teras
  16. Leili Tsilk
  17. Andres Verte
  18. Aarne Vetevood

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1976

 1. Endla Aksin
  2. Maret Hannus
  3. Valeri Jurjev
  4. Marina Kott
  5. Lembit Kuristik
  6. Ülle Kuristik
  7. Silvi Leetmaa
  8. Heli Lobja
  9. Elmar Maruse
  10. Meelis Metsamärt
  11. Maire Miemis
  12. Anneli Miido
  13. Aivar Männamäe
  14. Liilia Nõmm
  15. Lia Odes
  16. Ilmar Pirsi
  17. Alar Press
  18. Valev Randmäe
  19. Maive Tammeoks
  20. Endel Vahemäe

Klassijuhataja: Lehte Miido

1977

 1. Toomas Abel
  2. Olev Hendrikson
  3. Ester Jaanimägi
  4. Jüri Jurjev
  5. Ruth Järve
  6. Eha Karotamm
  7. Vambola Karu
  8. Merike Lankus
  9. Enn Miidu
  10. Mari Ojamets
  11. Rein Peterson
  12. Raivo Pulk
  13. Enda Põltsam
  14. Toivo Põltsam
  15. Hillar Rannik
  16. Anne Ravik
  17. Reet Rea
  18. Milvi Seegel
  19. Valmut Selter
  20. Arvo Siig
  21. Raivo Sutt
  22. Mart Teearu
  23. Sulev Teki
  24. Õie Tõnisson
  25. Katrin Tõnisson
  26. Marika Tõnisson
  27. Malle Verte

Klassijuhataja: Viivi Karlep

1978

 1. Katrin Abel
  2. Marika Haljas
  3. Valdo Kangur
  4. Alar Kiirats
  5. Enn Kiirats
  6. Urve Kink
  7. Marju Laanemets
  8. Vahur Liiv
  9. Ain Martson
  10. Ingrit Metsamägi
  11. Piret Nõmm
  12. Ulvi Oks
  13. Kaja Põltsam
  14. Vallo Pärna
  15. Aimar Pärna
  16. Maarika Raissar
  17. Meelis Rähn
  18. Tiiu Saar

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1979

 1. Ilve Aaslaid
  2. Aivar Haljas
  3. Zeena Jaanso
  4. Mare Klaas
  5. Enno Laanemets
  6. Einar Laas
  7. Andres Laur
  8. Urmas Liiv
  9. Tiina Metsamärt
  10. Küllike Miidu
  11. Marika Rand
  12. Eda Rand
  13. Tiina Rea
  14. Kaarin Schär
  15. Toivo Tetsmann
  16. Kalle Vainula

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1980

 1. Paavo Einola
  2. Helme Erikson
  3. Milvi Hindrimä
  4. Jaak Jaanso
  5. Janno Jaanson
  6. Li Juhkam
  7. Külli Kangur
  8. Eve Kase
  9. Enno Kase
  10. Arve Leetmaa
  11. Terje Miido
  12. Aime Oras
  13. Margit Paap
  14. Avo Paltson
  15. Ursula Pulk
  16. Riina Pärna
  17. Ain Rand
  18. Aare Sutt
  19. Olev Teki
  20. Heli Tohv
  21. Sirje Vesik

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1981

 1. Kalle Aava
  2. Tiit Jaakson
  3. Erika Jaanimägi
  4. Renate Jaansoo
  5. Rein Juhkam
  6. Hiie Kaelep
  7. Dagmar Klaas
  8. Ly Laas
  9. Arne Leetmaa
  10. Antonina Losseva
  11. Urve Metsamärt
  12. Jaanus Noppel
  13. Kaire Oks
  14. Küllike Press
  15. Karin Raimet
  16. Rain Randmaa
  17. Priit Rannik
  18. Leonid Rozentov
  19. Valter Schär
  20. Toomas Selge
  21. Enno Siim
  22. Marelle Veinjärv

Klassijuhataja: Lehte Miido

1982

 1. Liili Aaslaid
  2. Vahur Agasild
  3. Marko Allikas
  4. Jüri Anila
  5. Merle Einola
  6. Tiina Irdt
  7. Jana Janson
  8. Einar Kaelep
  9. Õie Karotamm
  10. Piret Kuld
  11. Jaanus Metsamägi
  12. Margus Nõmm
  13. Kaja Paalberg
  14. Anneli Pulk
  15. Merje Randmäe
  16. Hele-Ly Selge
  17. Valter Siim
  18. Piret Tinn
  19. Harvet Toots
  20. Raimond Volgerad

Klassijuhataja: Elvi Jaakson

1983

 1. Taimo Aksin
  2. Marek Jaansoo
  3. Mait Janson
  4. Viljar Karlep
  5. Kaie Kask
  6. Einar Käär
  7. Meelis Lehola
  8. Enn Martson
  9. Andres Männikus
  10. Lembit Niitvähi
  11. Margus Noppel
  12. Aiki Peterson
  13. Meelis Pihelgas
  14. Rain Veinjärv
  15. Pille Vene

Klassijuhataja: Viivi Karlep

1984

 1. Meelis Eelmaa
  2. Urmas Elleste
  3. Jana Juhkam
  4. Aivar Jõe
  5. Eha Laas
  6. Ardi Laur
  7. Tiina Lehola
  8. Andres Martson
  9. Sander Merimaa
  10. Tuuli Miidu
  11. Ilona Org
  12. Andrus Pirso
  13. Eda Põltsam
  14. Õnne Sireli
  15. Annika Sutt
  16. Maire Tohv
  17. Mati Vahemäe
  18. Evi Valk
  19. Piret Volgerad

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1985

 1. Merle Aksin
  2. Hannes Heamets
  3. Janne Jaansoo
  4. Urmas Jõe
  5. Adi Kasemets
  6. Jaanis Kuld
  7. Valmar Kullerkupp
  8. Heli Kuusekänd
  9. Kuno Kõrvemaa
  10. Arvi Merila
  11. Margus Miemis
  12. Jüri Männikus
  13. Jüri Niitvähi
  14. Heino Piirme
  15. Tiiu Pirso
  16. Tanel Press
  17. Ruth Raavik
  18. Katrin E. Rand
  19. Katrin R. Rand
  20. Maris Soobik
  21. Aivo Sõerd
  22. Kristiina Teki
  23. Urmas Tihane
  24. Marek Tuvi

Klassijuhataja: Urmas Reinfeldt

1986

 1. Kairi Edvand
  2. Marge Jõgi
  3. Andres Kalbach
  4. Õnne Kalda
  5. Laivi Martson
  6. Madis Martson
  7. Ülo Marus
  8. Ene Merila
  9. Terje Mirk
  10. Nigul Nurm
  11. Liia Oidjärv
  12. Toivo Palberg
  13. Marita Press
  14. Kalmer Raavik
  15. Raimo Rand
  16. Terry Rea
  17. Maire Seppama
  18. Külli Vestmaa

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1987

 1. Priit Adams
  2. Janne Jaakson
  3. Janek Jaansoo
  4. Maaja Juhkam
  5. Mesike Jõgi
  6. Monica Jääger
  7. Jaan Kruusimägi
  8. Pille Kruusimägi
  9. Urmas Kütt
  10. Pilvi Martson
  11. Tarmo Oidjärv
  12. Helen Ojakallas
  13. Janek Ojamäe
  14. Mare Pihelgas
  15. Külli Pirso
  16. Janek Press
  17. Jüri Raavik
  18. Inge Raist
  19. Andres Siim
  20. Piret Tamm
  21. Ille Tetsmann
  22. Anne Valk

Klassijuhataja: Elli Teras

1988

 1. Ruubo Aksin
  2. Märt Altpuu
  3. Gunnar Baum
  4. Tiina Einola
  5. Inga Jaakson
  6. Piret Jaakson
  7. Kaili Juhkam
  8. Kalev Kalda
  9. Karin Karlep
  10. Aire Karus
  11. Katrin Kasemets
  12. Kaire Kott
  13. Katrin Leppik
  14. Merli Mirk
  15. Alvar Nurm
  16. Marko Ojakallas
  17. Piia Press
  18. Lea Raavik
  19. Heidi Sepp
  20. Janek Tuulmees
  21. Sander Vahuvee

Klassijuhataja: Kersti Valgeväli

1989

 1. Marju Adams
  2. Tarvo Altpuu
  3. Airi Iman
  4. Karin Miidu
  5. Piret Paalberg
  6. Henno Piirme
  7. Tea Raist
  8. Jana Rebane
  9. Lily Seppama
  10. Valvo Volgerad

Klassijuhataja: Jaak Valgeväli

1990

 1. Tomek Jaansoo
  2. Elena Jääger
  3. Aivar Karus
  4. Marika Männikus
  5. Valdis Noppel
  6. Annika Kivila
  7. Heido Sepp
  8. Katrin Somelar
  9. Marek Tamm
  10. Tiina Tuulmees
  11. Inger Vahuvee
  12. Margit Varma
  13. Anneli Vesik
  14. Kaarin Vestmaa
  15. Helina Volgerad

Klassijuhataja: Efeline Liiv

1991

 1. Meelika Burket
  2. Urmas Hakk
  3. Ave Kütt
  4. Monika Murumets
  5. Rutmar Nurm
  6. Eve Raist
  7. Margit Rand
  8. Jüri Rea
  9. Ervet Sahtel
  10. Rita Truuvälja
  11. Kati Tõnissoo
  12. Allan Velikok

Klassijuhataja: Vilja Räbus

1992

 1. Ago Adler
  2. Anu Adler
  3. Uno Hakk
  4. Tarmo Iman
  5. Alan Karus
  6. Kristo Kask
  7. Käde Laanearu
  8. Kristiina Lepik
  9. Martin Leppik
  10. Merike Meimis
  11. Ivelin Midri
  12. Maia Pavlova
  13. Mari Piirme
  14. Kaupo Põltsam
  15. Reimo Rea
  16. Ainar Rohelpuu
  17. Marek Salk
  18. Urmas Sutt
  19. Lauri Tammela
  20. Rita Velikok
  21. Hanno Vimberg

Klassijuhataja: Urmas Reinfeldt

1993

 1. Aili Aavik
  2. Tarmo Blasen
  3. Heili Heindla
  4. Aro Kütt
  5. Virgo Laansoo
  6. Viljo Lühiste
  7. Kerli Lüüdik
  8. Ina Maruse
  9. Elen Niine
  10. Kaia Pavlova
  11. Liina Raist
  12. Marko Rand
  13. Pille Sireli
  14. Kärt Somelar
  15. Ülar Tuisk

Klassijuhataja: Lea Rannik

1994

 1. Lagle Adler
  2. Ilmar Juurik
  3. Karin Kask
  4. Liina Käär
  5. Virge Laansoo
  6. Evelyn Liländer
  7. Maret Martson
  8. Egle Niine
  9. Leigar Põltsam
  10. Rando Rand
  11. Jaan Rea
  12. Toomas Siim
  13. Regina Tammela
  14. Indrek Torilo
  15. Marko Tjurin
  16. Hardo Vahemäe
  17. Maria Vahtel
  18. Deivid Väära

Klassijuhataja: Jaak Valgeväli

1995

 1. Leili Aavik
  2. Aile Adams
  3. Heleri Bauer
  4. Britta Burket
  5. Ain-Ervin Karlson
  6. Henry Kuningas
  7. Ardo Käär
  8. Marek Lind
  9. Kaido Martson
  10. Meelis Matvejev
  11. Merle Merimaa
  12. Mari-Liis Pihlak
  13. Jüri Pirso
  14. Kaidi Pirso
  15. Venno Press
  16. Jana Pulk
  17. Joel Pulk
  18. Marge Päästel
  19. Eve Riis
  20. Andres Sahtel
  21. Raido Salk
  22. Kersti Taal
  23. Karin Tammeleht
  24. Herje Vahemäe

Klassijuhataja: Õie Jaansoo

1996

 1. Alo Adler
  2. Renate Algpeus
  3. Riho Jurjev
  4. Peeter Juurik
  5. Anneli Karlson
  6. Elvis Liländer
  7. Kadri Lühiste
  8. Raul Mätik
  9. Marek Päästel
  10. Tiina Sahtel
  11. Kristi Tammela
  12. Margus Tuulmees
  13. Raido Valgeväli
  14. Martin Vahtel
  15. Tea Vallimäe

Klassijuhataja: Kersti Valgeväli

1997

 1. Triin Altmäe
  2. Bronek Bart
  3. Tauri Jurjev
  4. Heigo Jänes
  5. Argo Kaelep
  6. Veinica Leibur
  7. Priidik Maninen
  8. Karmen Martel
  9. Ave Martson
  10. Cristi Merimaa
  11. Reimo Mirk
  12. Egle Oidersalu
  13. Evelin Nõmmik
  14. Raina Pavlova
  15. Jüri Piirme
  16. Marit Raist
  17. Raidi Rand
  18. Mario Ravik
  19. Karmo Saar
  20. Jaanika Soosaar
  21. Catlin Strandberg
  22. Elmo Vahemäe

Klassijuhataja: Ants Pirso

1998

 1. Tõnis Karlep
  2. Ronald Karlson
  3. Maris Karotamm
  4. Gerli Losseva
  5. Rain Leova
  6. Riho Luberg
  7. Andrus Martson
  8. Liisy Põltsam
  9. Helina Saar
  10. Moonika Seppama
  11. Astrit Trei
  12. Martin Vallimäe
  13. Ave Vene

Klassijuhataja: Mari Lühiste

1999

 1. Algpeus Marianne
  2. Hindrimä Mairit
  3. Jõgi Kadri
  4. Kaljurand Anneli
  5. Karlson Margaret
  6. Kask Kätlin
  7. Lapp Reesi
  8. Maruse Kardo
  9. Midri Maanus
  10. Oidersalu Erko
  11. Oidersalu Elar
  12. Paap Paul
  13. Pihelgas Merje
  14. Roško Kristi
  15. Saar Anna-Kaisa
  16. Sarapuu Sirle
  17. Tammela Marianne
  18. Vahemäe Evelyn

Klassijuhataja: Viivi Karlep

2000

 1. Kaarel Altmäe
  2. Gert Haller
  3. Marika Heindla
  4. Martti Hindrimä
  5. Ülar Juurik
  6. Pille-Riin Jõgi
  7. Rander Jänes
  8. Elin Kaas
  9. Merit Kaelep
  10. Kätlin Kaskin
  11. Madis Kivisild
  12. Tarmo Laan
  13. Egle Leetmaa
  14. Viivica Leibur
  15. Risto Leppik
  16. Maarja Lühiste
  17. Margit Maruse
  18. Jaan Miidu
  19. Reena Pavlova
  20. Reigo Põltsam
  21. Maarjo Päästel
  22. Rene Rea
  23. Hannes Salu
  24. Kristin Trei

Klassijuhataja: Urmas Reinfeldt

2001

 1. Kairi Bart
  2. Silver Juurik
  3. Kätlin Jürgens
  4. Jaanus Jõgisu
  5. Urmet Karotamm
  6. Tarmo Kuusik
  7. Eege Laansoo
  8. Romet Palits
  9. Fritjo Pukk
  10. Margit Pusse
  11. Margit Päästel
  12. Meeli Raavik
  13. Veiko Seppor
  14. Pille-Riin Talvar
  15. Reelika Teearu
  16. Ave Tuisk
  17. Epp Tuisk
  18. Andra Vaaks

Klassijuhataja: Triinu Pert

2002

 1. Argo Astla
  2. Taavi Dervojed
  3. Teele Dervojed
  4. Sergei Härm
  5. Pille-Riin Juursalu
  6. Priit Kaljurand
  7. Alar Karjel
  8. Helmuth Karlson
  9. Kadri Karma
  10. Katrin Kivisild
  11. Elis Leetmaa
  12. Reigo Mändla
  13. Janno Palits
  14. Elo Pulk
  15. Siiri Põld
  16. Sigrid Pürg
  17. Rainer Rand
  18. Anni Reinfeldt
  19. Sigrit saarts
  20. Kalle Sutt
  21. Ivo Teki
  22. Rainer Tromm
  23. Andres Tölp
  24. Angela Vaaks

Klassijuhataja: Ants Pirso

2003

 1. Grete Adler
  2. Imbi Alpius
  3. Aivar Juurik
  4. Kristel Jürgens
  5. Kristiina Kivisild
  6. Gerli Lutvärk
  7. Katri Martel
  8. Merlin Miido
  9. Janar Männamäe
  10. Liisa Pert
  11. Madli Põldsam
  12. Siiri Rätsep
  13. Evelin Seppor
  14. Reio Toomsalu
  15. Virge Vahtra
  16. Jane Viilik

Klassijuhataja: Tiina Kapten

2004

 1. Astla Annika
  2. Haljas Martin
  3. Jaanso Janari
  4. Joao Ida
  5. Kaljurand Rain
  6. Kask Karoliine
  7. Kiirats Karli
  8. Kriisa Marie
  9. Kukk Gristel
  10. Merimaa Õie
  11. Miidu Erki
  12. Männamäe Raili
  13. Randmäe Liisa
  14. Ring Hele
  15. Ristal Maris
  16. Roško Kristjan
  17. Runthal Tamo
  18. Saare Erge
  19. Sahtel Lauri
  20. Salu Kadri
  21. Sommer Kalvi
  22. Soonsein Sigrit
  23. Vallimäe Eda

Klassijuhataja: Küllike Stalvel

2005

 1. Aava Liisu
  2. Alasi Rain
  3. Heindla Siim
  4. Juurik Merike
  5. Kiisler Karin
  6. Kingsep Tiina
  7. Klaas Andreas
  8. Lepik Triin
  9. Lusti Annika
  10. Marus Toivo
  11. Maruse Alvar
  12. Merimaa Kersti
  13. Mitt Merilin
  14. Männamäe Renate
  15. Palusalu Maido
  16. Põltsam Marta
  17. Reinfeldt Tõnu
  18. Roško Roman
  19. Rudnitski Romek
  20. Seppor Malle
  21. Teearu Ragnar
  22. Veeväli Robert

Klassijuhataja: Galina Mändla

2006

 1. Algpeus Regina
  2. Birk Janett
  3. Haljas Raimo
  4. Jaagu Mari-Jaana
  5. Mitt Marvin
  6. Oidersalu Mario
  7. Pert Minna
  8. Rand Jürgen
  9. Rand Sigrid
  10. Reinfeldt Kristiina
  11. Salu Karlo
  12. Selge Siim
  13. Sommer Külli
  14. Strastin Mary-Liis
  15. Tetsmann Marilin
  16. Vahemäe Hannes
  17. Vahkel Ranno
  18. Väli Andre

Klassijuhataja: Mari Lühiste

2007

 1. Aava Leenu
  2. Joao Isabel
  3. Kivisild Taive
  4. Kivisild Tambet
  5. Kriisa Frieda
  6. Marus Taavi
  7. Olop Elina
  8. Rand Robert
  9. Randmäe Mart
  10. Reinson Rain
  11. Saar Stiina-Riin
  12. Tamm Nele
  13. Tinast Teele
  14. Toomsalu Anette
  15. Tõnisson Taavi
  16. Alasi Argo
  17. Heindla Maila
  18. Juurik Sander
  19. Karotam Gerdo
  20. Karotamm Marit
  21. Langus Leana
  22. Leerima Argo
  23. Leerima Evelin
  24. Palusalu Mailis
  25. Roško Hardo
  26. Roško Toomas
  27. Saluste Helena
  28. Tamm Sirli
  29. Aruste Anneli
  30. Lusti Tanel
  31. Oruvee Jaan
  32. Sobolev Martin

Klassijuhatajad: Heili Timm ja Karin Mitt

2008

 1. Arula Terje
  2. Birk Eleri
  3. Gretski Hedi
  4. Haava Roland
  5. Heindla Signe
  6. Idvand Indrek
  7. Jõe Mihkel
  8. Kalbach Mariia
  9. Karbus Kirsika
  10. Koel Birgit
  11. Kuld Gerli
  12. Laasma Liina
  13. Laur Kaur-Joosep
  14. Leetmaa Alari
  15. Lehtla Liis
  16. Lillemets Mariliis
  17. Lomp Keir
  18. Mölder Lauri
  19. Palmiste Triinu
  20. Pert Maali
  21. Põltsam Enrih
  22. Pärna Laura
  23. Reinson Riina
  24. Rudnitski Maria
  25. Sommer Ulla-Marleen
  26. Sõerd Sandra
  27. Tammann Eha
  28. Tilk Karl
  29. Tinast Toivo
  30. Tõnning Nelle
  31. Vaher Mari-Liis
  32. Vene Ann-Amy

Klassijuhatajad: Inger Vahuvee ja Kirsti Talu

2009

 1. Juurik Merle
  2. Koidu Catri
  3. Laanepõld Rainer
  4. Leerima Andreas
  5. Lumera Ailen
  6. Martson Mark
  7. Maruse Gerlyn
  8. Mitt Margo
  9. Mändla Heiko
  10. Näär Jaana
  11. Ojakallas Sten-Ander
  12. Palberg Tauri
  13. Press Mario
  14. Roosiorg Rünno
  15. Sutt Kaisa
  16. Tilk Paul
  17. Tõnning Aivo
  18. Vene Ade-Riin

Klassijuhatajad: Triinu Pert ja Kirsti Talu

2010

 1. Alasi Mihkel
  2. Allikas Samuel
  3. Anderson Keiu
  4. Eensalu Maico
  5. Heinsaar Riin
  6. Jürna Raili
  7. Kase Kaarel
  8. Leerima Liis
  9. Lomp Kaur-Joosep
  10. Mölder Marti
  11. Press Maarja
  12. Pärnaste Ly-Andra
  13. Raavik Liina
  14. Rand Maarjan
  15. Roosiorg Ronald
  16. Sireli Ardo
  17. Sommer Veiko
  18. Sääsk Jüri
  19. Toomsoo Kädi
  20. Võrel Kelly

Klassijuhatajad: Jaanika Soosaar ja Kirsti Talu

2011

 1. Ken Heamets
  2. Ingmar Juurik
  3. Karl Kalda
  4. Kadri Kiisk
  5. Kristiina Kullerkupp
  6. Kristjan Kullerkupp
  7. Arles Leetmaa
  8. Andrus Leinpuu
  9. Getlin Maruse
  10. Dajana Matsko
  11. Rauno Palberg
  12. Tauno Palberg
  13. Maret Palusalu
  14. Minni Pärnpuu
  15. Kristopher Sikk
  16. Caisy Sutt
  17. Lysandra Sutt
  18. Karmen Sõerd
  19. Signe-Riin Tomson
  20. Fredi Veeväli
  21. Aaro Videvik
  22. Kati Viirna

Klassijuhatajad: Ivi Kask ja Kirsti Talu

2012

 1. Roland Joao
  2. Ingvar Kalbach
  3. Gert Kandelin
  4. Rino Kangur
  5. Anne Karu
  6. Kristjan kase
  7. Kertu Koidu
  8. Lillerine Lille
  9. Timo Normann
  10. Kaspar Saagim
  11. Kristel Sutt
  12. Günther Tamm
  13. Triin Tugim
  14. Viktoria Valjaugaite

Klassijuhatajad: Karin Mitt ja Kirsti Talu

2013

 1. Indrek Espenberg
  2. Mart Grents
  3. Karl-Björn Hallik
  4. Siiri Heindla
  5. Agnes Janson
  6. Oliver Juurik
  7. Laura Jõe
  8. Jaan Kiisk
  9. Jaan-Johann Lumera
  10. Allar Martson
  11. Gerda Maruse
  12. Loret Miidu
  13. Jaanika Odes
  14. Janno Pavlov
  15. Heiko Piirme
  16. Kaile Vahtmeister
  17. Richard Veeväli
  18. Martin Viirna
  19. Anelle Väli

Klassijuhatajad: Galina Mändla ja Kirsti Talu

2014

 1. Karen Adler
  2. Aleksander Espenberg
  3. Kevin Heamets
  4. Kuldar Juurik
  5. Carmen Kaelep
  6. Raldi Kaljurand
  7. Andrus Kiisler
  8. Mati-Sten Klaassepp
  9. Andrus Kolju
  10. Veljo Kullerkupp
  11. Eliina Lillemets
  12. Albert Lumera
  13. Marge Maruse
  14. Jaagup Michels
  15. Manfred Muuga
  16. Kaisa-Liis Riisalu
  17. Kristiina Sireli
  18. Silva-Astrid Sommer
  19. Olari Sääsk
  20. Merilin Tukk
  21. Tanel Tuulmees
  22. Teele Tõnisson

Klassijuhatajad: Grete Tomson ja Kirsti Talu

2015

 1. Aivi Ende
  2. Arnold Haidma
  3. Karl Erik Heinlaht
  4. Helevi Jurjev
  5. Mart Kiisk
  6. Viktoria Kullerkupp
  7. Ester Lainet
  8. Silva Maruse
  9. Erik Naissaar
  10. Ilona Niit
  11. Ott Odes
  12. Kirsika Palberg
  13. Raimond Palberg
  14. Anne-Mai Raavik
  15. Andero Randoja
  16. Tanel Ristsalu
  17. Liisbeth Sikk
  18. Aivo Tagasaar
  19. Karro Tali
  20. Kären Tali
  21. Oskar Tamm
  22. Georg Veeväli
  23. Rasmus-Oliver Veskimägi
  24. Janno Õismets

Klassijuhatajad: Susanna Kuusik ja Kirsti Talu

2016

 1. Herki Idvand
  2. Romek Jõe
  3. Brigitta Kaelep
  4. Kadri Kase
  5. Alo Klaassepp
  6. Grete Koidu
  7. Averi Kolju
  8. Kertu Lille
  9. Keidi Niit
  10. Tanel Pani
  11. Rasmus Erik Peterson
  12. Nele-Eliise Runthal
  13. Triin Sassiad
  14. Kender Sutt
  15. Indrek Teki
  16. Maria Toodo

Klassijuhatajad: Aimar Silivälja ja Kirsti Talu

2017

 1. Stenar Fedulajev
  2. Heliine Gurjanov
  3. Artur Ild
  4. Keily Kerem
  5. Grete Kont-Kontson
  6. Keitlyn Leas
  7. Aimar Müürsepp
  8. Niklas Jaakko Petrelius
  9. Robin Sikk
  10. Kristjan Sireli
  11. Mathilda-Maria Tork
  12. Enar Tuulmees
  13. Ave-Ingrid Veskimägi

Klassijuhatajad: Heili Timm ja Kirsti Talu

2018

 1. Birgit Blumfeldt
  2. Ave-Triin Gurjanov
  3. Ragnar Kaelep
  4. Imre Kalda
  5. Maris Kereme
  6. Martin Kiisk
  7. Mark Kiradi
  8. Kristiina Niit
  9. Merili Nuut
  10. Mari-Jaana Siinne
  11. Helina Valgur
  12. Katrin Veinšteins

Klassijuhatajad: Inger Vahuvee ja Kirsti Talu

2019

 1. Kaieriin Bart
  2. Bruno Blumfeldt
  3. Kärt Elismäe
  4. Magnus Janson
  5. Rainer Juurik
  6. Sireta Jürgens
  7. Keily Kaal
  8. Marta Kommer
  9. Pille Koppel
  10. Elise Kulvere
  11. Sten-Jents Käärt
  12. Markus Loginov
  13. Sandra Lõpp
  14. Kristofer Piirmets
  15. Risto Rand
  16. Brandon Rohtlaan
  17. Oliver Rääk
  18. Mark Sander Salk
  19. Birgith Sinimeri
  20. Stever Vahkel
  21. Katre-Maris Veskimägi

Klassijuhatajad: Ivi Kask ja Kirsti Talu

2020

 1. Anny Kerem
  2. Regina Koidu
  3. Karmo Kuristik
  4. Ardo Leas
  5. Lizelle Liivmann
  6. Renastor Martin
  7. Liilia Müller
  8. Ana-Maria Müür
  9. Kajar Neerut
  10. Rebecca Pulk
  11. Kevin Päästel
  12. Kevin Saar
  13. Marleen Sahtel
  14. Grettel Soonisoo
  15. Katre Sutt
  16. Eliise Timm
  17. Kadri Vulkan
  18. *
  19. *
  20. *
  21. *
  22. *

Klassijuhatajad: Karin Mitt ja Kirsti Talu

2021

 1. Brian Blumfeldt
  2. Joosep Eha
  3. Everita Imana
  4. Kristo Karelsohn
  5. Olavi-Tanel Kask
  6. Maarjo Käär
  7. Jaan Luhamaa
  8. Markko Lõpp
  9. Mairold Nuut
  10. Markus Oja
  11. Nele Pikner
  12. Samuel Timo Peltokangas
  13. Markus Press
  14. Jens Siig
  15. Diivi Tarkpea
  16. Artur Tomson
  17. Lauri Tuhkanen
  18. *

Klassijuhatajad: Laura Jõe ja Kirsti Talu

2022

 1. Merili Adler
  2. Aigar Gurjanov
  3. Hevenli Kaškin
  4. Aaron Laurimäe
  5. Manivald Muuga
  6. Robin Müür
  7. Vilhelm Põder
  8. Emma Liisa Salk
  9. Emma Sang
  10. Jaanika Tarkpea
  11. Maarja-Helena Veskimägi
  12. *

Klassijuhatajad: Ene Lehtsalu ja Kirsti Talu

2023

 1. Andero Eeskivi
  2. Nikolai Kiradi
  3. Aron Kurm
  4. Joosep Luhamaa
  5. Gertrud Martson
  6. Andreas Metsla
  7. Maris Paju
  8. Martha-Maria Päästel
  9. Danil Simre
  10. Rainis Sireli
  11. Grete Vulkan
  12. Tormi Väli

Klassijuhatajad: Laura Jõe ja Kirsti Talu