Tagasi Meie kool-le

Õpilaskodu

Õpilaskodu kodukord

Õpilaskodus elamise õigus on õpilastel, kellel on selleks mõjuv põhjus.
Piiratud voodikohtade arvu tõttu on eelisjärjekorras mõjuvama põhjusega õpilased.

Õpilaskodus elamisõiguse saanud õpilane allub otseselt kasvatajale ning täidab vastuvaidlematult õpilaskodu kehtestatud kodukorda:

ÜLDISED NÕUDED

 1. Õpilaskodusse soovija lapsevanem (või hooldaja) täidab vastava avalduse blanketi ning on teadlik õpilaskodus kehtivast korras.
 2. Iga õpilaskodus elav õpilane saab voodipesu , mis tuleb tagastada (soovi korral võib kasutada isiklikku voodipesu).
 3. Iga voodikoha varustuses on madrats, padi ja tekk.
 4. Pesuvahetus toimub iga kahe nädala järel, mida kontrollib kasvataja, tehes sissekande vastavasse žurnaali.
 5. Iga õpilaskodus elav õpilane kannab siseruumides susse või lahtisi jalatseid (botased, tennised jms on keelatud!).
 6. Üleriided ja välisjalanõud jäetakse fuajees asuvasse riidenagisse.
 7. Igal õpilasel peavad olema isiklikud hügieenitarbed.
 8. Vähemalt igal teisipäeval ja neljapäeval peseb õpilane oma sokid.
 9. Igal hommikul ja õhtul peseb õpilane hambaid, igal õhtul on kohustuslik jalgade pesemine, duši all käimine kooskõlastada kasvatajaga igal hommikul 7.00 – 8.00 ja õhtul 17.00-21.00.
 10. Toaukse lukustab kasvataja ja toob võtmed õpetajate tuppa.
 11. Nädala sees õpilaskodust lahkumiseks kontakteerub lapsevanem kasvatajaga. Erandkorras võimalik õpilaskodust lahkuda ainult kasvataja või direktori loal.
 12. Rangelt on keelatud kooli territooriumilt lahkumine kasvatajalt luba küsimata.
 13. Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskirjad, millede eiramine võib kaasa tuua õpilaskodust väljaviskamise.
 14. Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms. kleepimine on rangelt keelatud.
 15. Mööbli ümber paigutamine on lubatud vaid direktori nõusolekul.
 16. Haiguse korral läheb õpilane medpunkti, või kutsutakse talle arst. Haiguse korral saadetakse õpilane koju.
 17. Õpilaskodus on kõrvalistel isikutel viibimine keelatud.
 18. Keelatud on teha lahtist tuld ja omada tuletegemise vahendeid.
 19. Mobiiltelefonide ja arvutite kasutamine öörahu ajal on keelatud.
 20. Võõrastes tubades viibimine on keelatud (õpilased saavad kasutada koosviibimiseks puhketuba jne.).
 21. Õpilaskodu kodukorra rikkumise kohta esitab õpilane kirjaliku seletuse.

KORRAPIDAMINE

 1. Korrapidamine tubades toimub igapäevaselt. Kohustus on hoida terve päev tuba korras.

PÄEVAPLAAN

 1. 6.50 äratus (virgutusvõimlemine, kümblus, enese ja oma voodi korrastamine).
 2. 7.30 hommikusöök.
 3. 8.00 suundumine õppetööle (kaasa kõik vajalik, hilisem tubades käimine keelatud)
 4. Olenevalt tunniplaanist kella 17.00ni vaba aeg (kindlasti viibida värskes õhus – sportlik tegevus, jalutuskäigud vms kooli territooriumil), huviringides osalemine.
 5. 15.45 oode.
 6. 17.00 asuvad  õpilased järgmise koolipäeva tunde ette valmistama (võib ka varem), teiste häirimine rangelt keelatud.
 7. Õppetöö lõpetamisel esitada õpilaspäevik kasvatajale, kes kontrollib tehtut. Peale õppetööd seab õpilane valmis koolikoti vajalike õppetarvikutega järgmiseks koolipäevaks.
 8. Kokkuleppel kasvatajaga on lubatud televiisori vaatamine ka õppetundideks valmistumise ajal. Arvuti kasutamine vastavalt õppeedukusele.
 9. Õppetööst vaba aega on soovitatav kasutada sportlikel eesmärkidel (mitte tunni aja jooksul peale õhtusööki).
 10. 19.00 õhtusöök.
 11. 21.30 valmistumine magamaminekuks.
 12. 22.00 ÖÖRAHU.