Kategooria: Tähtis

Ootame lapsevanemaid koosolekule!

Üldkogunemine

29. jaanauril kell 8:15 I korruse hallis. Tublimate kiitmine ja kooli kodukorra kommentaarid.