Tagasi Meie kool-le

Hoolekogu

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis 2023/2024

Hoolekogu esimees: Merike Tuhkanen

Hoolekogu aseesimees: Enn Martson

Kooli pidaja esindaja: Toomas Rõhu


Pärnu Linnavalitsuse KORRALDUS 07.11.2022 nr 714 Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine” 


Hoolekogu protokollid:

26.03.2024 |  09.10.2023 30.03.202306.12.2022 22.11.2022 |  09.02.2022 | 15.06.2021 |  28.01.2021 |19.10.202016.01.202029.10.2019 | 17.06.2019 | 04.03.201925.02.201922.11.2018 | 07.06.2018 | 19.02.2018 29.08.201717.05.201703.04.201703.11.201616.06.2016 | 18.11.2015 


Slaidiprogramm “Hoolekogud”….


Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude
moodustamise alused ja töökord


Tõstamaa Keskkooli hoolekogu

TEGEVUSKAVA

2023/2024 õppeaastal

September – detsember 2023

Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Hoolekogu tegevuskava 2023/2024
Lastevanemate koosolekul osalemine
Kooli eelarve 2024
Arvamuse andmine kooli palgakorralduse põhimõtete kohta
Ülevaade kooli struktuuriüksuste tööst
Õpilaskodu töö
Kooli jõulupeol osalemine

Jaanuar – aprill 2024

Arvamuse andmine kooli eelarvele
Ülevaade I poolaasta õppe- ja kasvatustööst
Huvihariduse ülevaade
Lastevanemate koosoleku ettevalmistamine (toimub aprillis)
Sisehindamisele arvamuse andmine
Uue arengukava koostamise töörühmas osalemine

Mai – august 2023

Kooli õppekava uuendamine
Õppeaasta esmane kokkuvõte
Uue õppeaasta ettevalmistuse käik
Ülevaade kooli üldtööplaanist
Ülevaade 2024 aasta eelarvest
Kokkuvõte hoolekogu tööst
Osalemine kooli tänupäeval