Tagasi Meie kool-le

Hoolekogu

Hoolekogu esimees: Merike Tuhkanen

Hoolekogu aseesimees: Eveli Ilvest

Kooli pidaja esindaja: Toomas Rõhu


Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis 2022/2023

 

Pärnu Linnavalitsuse KORRALDUS 07.11.2022 nr 714 Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine” 


Hoolekogu protokollid:

30.03.202306.12.2022 22.11.2022 |  09.02.2022 | 15.06.2021 |  28.01.2021 |19.10.202016.01.202029.10.2019 | 17.06.2019 | 04.03.201925.02.201922.11.2018 | 07.06.2018 | 19.02.2018 29.08.201717.05.201703.04.201703.11.201616.06.2016 | 18.11.2015 


Hoolekogu tegevuskava 2022/2023


Slaidiprogramm “Hoolekogud”….


Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude
moodustamise alused ja töökord