Meie kool

koolimaja2_19022015

 

Tõstamaa kooli õpilasi iseloomustab huvi teadmiste vastu ja aktiivne eluhoiak. Kooli traditsioonid on tugevad ning siin tehtav ainealane ja klassiväline töö tulemusrikas. Selle aluseks on kogu koolipere ühine tubli töö.

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: arvutiklass, interneti püsiühendus, avalik internetipunkt, raamatukogu, õpilaskodu, söökla ja head tingimused sportimiseks.
Koolis tegutsevad mitmed huvi- ja ainealaringid. Koolis tehtav õppetöö võimaldab õpilastel saada head, konkurentsivõimelist haridust. Täna on koolis 148 õpilast, 13 klassikomplekti ning 20 õpetajat.

Tõstamaa on väike mereäärne alevik Pärnumaal (vaata kaarti), umbes 700 elanikuga, Audru – Varbla mnt. ääres. Tõstamaad ilmestavad rannikuluited ja küllaltki liigirikas looduslik park.

Aleviku keskel asub osavallamaja, postimaja, tervisekeskus, apteek, seltsimaja, poed, kirik ja veidi eemal pargi serval endine mõisa härrastemaja, milles asubki Tõstamaa Keskkool.

Maja on ehitatud 19. sajandi alguses. Kool kolis mõisamajja 1921 aastal. 1998 aastal on katusealust ära kasutades juurde ehitatud III korrus. Koolimajas on tehtud ulatuslikud restaureerimisuuringud, mille käigus on leitud väga ilusaid ja unikaalseid lae- ja seinamaalinguid. Mitmed ruumid on taastatud koos maalingutega. Renoveerimistööd lõpetati 27. augustil 2004 aastal. Unikaalne ehitis on kõrvalhoone, mida mõisajal kasutati hobusetallina. Nüüd asuvad seal õpilaskodu, tööõpetusklass ja kooli söökla

Esimesed teated rahvaharidusest seostuvad Forseliuse seminari tegevusega Tartus, kus õpetati välja kooliõpetajaid rahvakoolide jaoks. Üks kooliõpetaja saadeti ka Tõstamaale ja seega õpetati siin lapsi juba 1688 aastal. Haridust koos vaheaegadega on antud 329 aastat ja üsna mitmes koolimajas. Kool on B. G. Forseliuse Seltsi ja Eesti Mõisakoolide Ühenduse liige.

Alates 1. septembrist 1953 töötab Tõstamaal keskkool. Seoses õpilaste vähesusega muudeti vahepeal kool 8- klassiliseks. 1982 aastast alates on kool taas keskkool.

Algaastaist tänaseni on Tõstamaa Keskkool tavalise õppekavaga keskkool, kus erinevatel perioodidel on olnud erinevaid rõhuasetusi.

 

Veel kooli ajaloost…
Mõisamaja panoraamid…
Pilte koolist (slaidiesitlus)

Ajaleht Koolivaim

Alates 2018 aastast  kajastame kooli sündmusi “Tõstamaa Tuultes“ KOOLIVAIM suvi 2017 KOOLIVAIM kevad 2017 KOOLIVAIM kevad 2016 KOOLIVAIM sügis 2015 KOOLIVAIM kevad 2015 KOOLIVAIM sügis 2014 KOOLIVAIM suvi 2014 KOOLIVAIM kevad 2014 KOOLIVAIM talv 2014 KOOLIVAIM sügis 2013 KOOLIVAIM talv 2013 KOOLIVAIM sügis 2012 KOOLIVAIM märts 2012 KOOLIVAIM detsember 2011 KOOLIVAIM juuni 2011 KOOLVAIM märts …

Ajalugu

  Õpetajate Leht, nr. 22, 30 mai 2003: Olulisemad daatumid: kool asus mõisamajja 1921 algkooli kõrval tegutses ka kodumajanduskool 1926-1945 alustas tööd keskkool 1953 keskkool suletud, töötas 8-kl kool 1972 – 1982 1982 taas avatakse keskkooli klassid 1996 – 2004 ulatuslikud renoveerimis- ja restaureerimistööd Lähiaastate ajalugu: Haridusasutustest on vallas Tõstamaa Keskkool ja Tõstamaa lasteaed. Kool …

Haldusjärelvalve

Tõstamaa Keskkooli üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed: Pärnu Linnavalitsus Suur-Sepa 16 80098 Pärnu linn ametnike kontaktandmed: Varje Tipp – Pärnu abilinnapea(hariduse valdkond) 4448214 varje.tipp@parnu.ee Ene Täht – Pärnu haridusosakonna juhataja 4448252 ene.taht@parnu.ee Katrin Markii – Pärnu haridusnõunik 4448254 katrin.markii@parnu.ee Virve Laube – Pärnu Üldhariduse peaspetsialist 4448256 virve.laube@parnu.ee Haridus- ja Teadusministeerium Munga 18 50088 Tartu info tel 73 …

Hoolekogu

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis 2023/2024 Hoolekogu esimees: Merike Tuhkanen Hoolekogu aseesimees: Enn Martson Kooli pidaja esindaja: Toomas Rõhu Pärnu Linnavalitsuse KORRALDUS 07.11.2022 nr 714 “Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine”  Hoolekogu protokollid: 26.03.2024 |  09.10.2023 |  30.03.2023 | 06.12.2022 |   22.11.2022 |  09.02.2022 | 15.06.2021 |  28.01.2021 |19.10.2020 | 16.01.2020 | 29.10.2019 | 17.06.2019 | 04.03.2019 | 25.02.2019 | 22.11.2018 | 07.06.2018 | 19.02.2018 | 29.08.2017 …

Huviringid

Tabel täieneb jooksvalt!

Kiidame

Pärnu maakoolide kooliliiga – neiud II koht, noormehed III koht Treener Ott Otsmann Merileen Meras Nora Rand ja Klaara-Loore Meras Pärnu linna meistrivõistlused judos lastele, 13.10.2020.Kristjan Sims, kuldmedal; Kert Sims, kuldmedal; Revo Raavik, hõbemedal; Romet Lille, kuldmedal; Jakob-August Kalbach, pronksmedal; Timo Marus, kuldmedal; Magnus Karl Magnusson, pronksmedal; Markus Imans, hõbemedal; Hans Romet Uustalu, hõbemedal. Judoringi poisid osalesid Saare …

Kroonika

2023/2024 KROONIKA 2022/2023 KROONIKA 2021/2022 KROONIKA 2020/2021 KROONIKA 2019/2020 KROONIKA 2018/2019 KROONIKA 2017/2018 KROONIKA 2016/2017 KROONIKA 2015/2016 KROONIKA 2014/2015 KROONIKA 2013/2014 KROONIKA 2012/2013 KROONIKA 2011/2012 KROONIKA 2010/2011 KROONIKA 2009/2010 KROONIKA

Õpetajad

* tärniga on tähistatud need õpetajad, kes on õppinud meie koolis     Maris Adler (õppejuht, füüsika, keemia, loodusõpetus) – maris.adler@tostamaakool.parnu.ee Ivi Kask (muusikaõpetus, inimeseõpetus) – ivi.kask@tostamaakool.parnu.ee Karoliine Kask* (huvijuht, arvutiõpetus) – karoliine.kask@tostamaakool.parnu.ee Rene Kask (töö- ja tehnoloogiaõpetus) – rene.kask@tostamaakool.parnu.ee Ene Lehtsalu (kehaline kasvatus, perekonnaõpetus, loodusõpetus) – ene.lehtsalu@tostamaakool.parnu.ee Kaie Leova (õpilaskodu öökasvataja) Mari Lühiste* (raamatukogu juhataja) …

Õpilasesindus

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad kolmapäeviti I söögivahetunnil kooli saalis. ÕE-sse kuuluvad 5.-12. klassi õpilased. Üht klassikomplekti saab esindada kuni 4 liiget. PÕHIMÄÄRUS KOOSOLEKU PROTOKOLLID 2023/2024 Lauri Tuhkanen – president Anna-Sharlotte Hallgrimsson – asepresident Merili Adler – sekretär  5. klass – Jasmiin Liiv, Eliisabeth Päästel, Revo Raavik, Dimothi Selgoja 6. klass – Romet Lille, Merileen Meras, Eleonora …

Õpilaskodu

Õpilaskodu kodukord Õpilaskodus elamise õigus on õpilastel, kellel on selleks mõjuv põhjus. Piiratud voodikohtade arvu tõttu on eelisjärjekorras mõjuvama põhjusega õpilased. Õpilaskodus elamisõiguse saanud õpilane allub otseselt kasvatajale ning täidab vastuvaidlematult õpilaskodu kehtestatud kodukorda: ÜLDISED NÕUDED Õpilaskodusse soovija lapsevanem (või hooldaja) täidab vastava avalduse blanketi ning on teadlik õpilaskodus kehtivast korras. Iga õpilaskodus elav õpilane …

Õppenõukogu

Õppenõukogude toimumised 2023/2024 õppeaastal: 31.08.2024 1. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine 2. 2023/2024 õppeaasta korraldus, üldeesmärgid ja tegevused 3. Täiendava õppetöö tulemused 4. Õpiabi nimekirja kinnitamine 5. Kooli üldtööplaani kinnitamine 20.06.2024 1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, kiituse ja kiituskirjaga lõpetajad 2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, kiituse ja kiituskirjaga lõpetajad 03.06.2024 1. Kooli õppekava 2. Ülevaade õppeaasta tegevustest ja …

Pikapäevarühm

(Alus PGS § 38) 1. Pikapäevarühm ja selle moodustamine. 1.1. Tõstamaa Keskkooli pikapäevarühm moodustub lapsevanemate soovil ja omavalitsuse nõusolekul. 1.2. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel. 2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine. 2.1. Õpilane võetakse pikapäevarühma …

Sümboolika

TÕSTAMAA KOOLI VALSS Viis: Viivi Karlep (Freiman) Sõnad: Eha Pirso (kirjanikunimega Krista Kajar) 1962 Meenuta veel kooliõde aastaid, mis veetsime koos. Meenuta Tõstamaa jõge kuidas kord kohas ta voog. Mööduvad aastad nii pikad, seda ei unusta saa. Mälestus südames ikka lauluna heliseb ta. Kullased kased ja pajud, päevad täis sügisest tööd. Talvised tuisud ja rajud …