Tagasi Tähtis-le

Busside graafik

liin
liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa (nr 66) Pärnu kell 6.35 Tõstamaal kell 7.57
liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla (nr 62-1 ja nr 62-2) Pärnu kell 7.10 Tõstamaal kell 8.03
liinibuss  Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa) (nr 65) Pärnu kell 7.15 Tõstamaal kell 8.28
liinibuss  Pärnu-Kavaru-Tõstamaa (nr 67) Pärnu kell 8.45 Tõstamaal kell 9.56
liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa (nr 65-1) Pärnu kell 10.05 Tõstamaal kell 11.29
liinibuss Pärnu-Pootsi-Tõstamaa (nr 362) Pärnu kell 12.50 Tõstamaal kell 13.47
liinibuss Pärnu-Pootsi-Tõstamaa (nr 66) Pärnu kell 15.35 Tõstamaal kell 16.54
liinibuss Pärnu-Pootsi-Tõstamaa (nr 68) Pärnu kell 16.35 Tõstamaal kell 17.45
liinibuss Pärnu-Pootsi-Tõstamaa (nr 67) Pärnu kell 17.10 Tõstamaal kell 18.20
liinibuss Pärnu-Soomra-Tõstamaa (nr 64) Pärnu kell 17.35 Tõstamaal kell 18.32
liinibuss Pärnu–Pootsi-Tõstamaa (nr 326) Pärnu kell 18.00 Tõstamaal kell 18.57
liinibuss Pärnu-Pootsi-Tõstamaa (nr 67) Pärnu kell 19.25 Tõstamaal kell 20.34
väljub  peatusest  kell
koolibuss Varbla
07.30
Kastna
07.45
kooli juures
08.00
liinibuss Tõhela-Tõstamaa-Pärnu (nr 64) Kiraste
07.30
Tõhela rahvamaja
07.35
kooli juures
07.52
alevi bussijaam
08.00
kooli juures
08.02
liin Tõstamaalt
Pärnus
Tõstamaa-Pootsi-Pärnu (nr 67) kell 05.45 kell 06.59
Tõstamaa-Pootsi-Pärnu (nr 326) kell 06.44
kell 07.39
Tõhela-Tõstamaa-Kihlepa-Pärnu (nr 64) kell 08.00
kell 08.54
Tõstamaa-Munalaiu-Pärnu (nr 66) kell 08.02
kell 09.14
Tõstamaa-Kavaru-Pärnu (nr 67) kell 10.00
kell 11.11
Tõstamaa-Munalaiu-Pärnu (nr 65) kell 11.00
kell 12.20
(Lihula)-Varbla-Tõstamaa-Kihlepa-Pärnu (nr 62-1 ja nr 62-2) kell 11.31
kell 12.22
Tõstamaa-Pootsi-Pärnu (nr 65-1) kell 14.05
kell 15.13
Vatla-Tõstamaa-Pootsi-Pärnu (nr 326) kell 16.04
kell 16.58
Tõstamaa-Munalaiu-Pärnu (nr 67) kell 17.05
kell 18.25
Tõstamaa-Soomra-Pärnu (nr 64) kell 19.30
kell 20.21
Tõstamaa-Munalaiu-Pärnu (nr 68) kell 20.05
kell 21.15
koolibuss kooli juurest  kell
Tõhelasse
15.00
Värati 15.50
Kastna/Varbla 16.05
Tõhelasse 17.00
liinibuss Tõstamaalt
Pärnu-Tõstamaa-Vatla (nr 326) Varblasse/Kastnasse
13.47
Pärnu-Tõstamaa-Vatla (nr 326) Varblasse/Kastnasse
18.57/ R 19.06
Pärnu-Tõstamaa-Tõhela (nr 64) Tõhelasse
18.35