Tagasi Meie kool-le

Õppenõukogu

Õppenõukogude toimumised 2022/2023 õppeaastal:

31.08.2023

1. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
2. 2023/2024 õppeaasta korraldus, üldeesmärgid ja tegevused
3. Täiendava õppetöö tulemused
4. Õpiabi nimekirja kinnitamine
5. Kooli üldtööplaani kinnitamine

15.06.2023

1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, kiituse ja kiituskirjaga lõpetajad
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, kiituse ja kiituskirjaga lõpetajad

09.06.2023

1. Kooli õppekava
2. Ülevaade õppeaasta tegevustest ja üldeesmärkide täitmisest
3. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. Klassides, kiitused ja kiituskirjaga lõpetajad
4. Täiendavale õppetööle jätmine üleminekuklassides
5. Kuld- ja hõbemedali väljaandmise otsustamine

07.03.2023

1. Õpilaste tunnustamine, ülevaade õppetulemustest II trimestril
2. Põhikooli ja gümnaasiumi koolieksamite aja kinnitamine
3. III kooliastme loovtööde esitlemise aja kinnitamine
4. Vahekokkuvõte kooli arengukava koostamisest

06.12.2022

1. Õpilaste tunnustamine, ülevaade õppetulemustest I trimestril
2. III kooliastme loovtööde teemade kinnitamine
3. Uurimistööde teemade kinnitamine

12.10.2022

1. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogukku
2. Kooli üldtööplaani korrigeerimine/kinnitamine
3. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine


Haridus- ja teadusministri määrus: “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord