Tagasi Projektid-le

Digipööre

Meie blogi asub siin: http://tkkdigipoore.weebly.com/DSC_1263

Tõstamaa Keskkool osaleb projektis “Digipööre ehk õpime nutikalt”. Kooli arendusmeeskonda veavad õp Heili, õp Aimar ja õp Kati. Projekti eesmärkideks on: nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või nutitelefonid) igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi; õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetaminekoostöö arendamine Pärnumaa haridusasutuste vahel

Projekti ülesanded

Projektis osalevad koolid:

 • moodustavad 3-liikmelised projektimeeskonnad;
 • sõnastavad konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid;
 • koostavad tegevuskava (sh koolituskava) november, 2015 – mai, 2016;
 • kaasavad projekti tegevustesse ja seatud eesmärkide saavutamisse vähemalt 85% personalist;
 • korraldavad vähemalt 1 nutitunni päevas (5 tundi nädalas), mida kajastavad kooli digitaalses Päevaraamatus;
 • osalevad ühiskoolitustel;
 • algatavad sisekoolituste süsteemi, kus osaleb kogu õpetajaskond;
 • loovad  ja avaldavad digitaalseid õppematerjale;
 • jagavad oma kooli kogemust: digitaalne Päevaraamat, toimunud nutitundide kirjeldustega ehk õpilugudega; sisekoolitustel õpitu kirjeldamine ja avalikustamine; kogemuspäevad;
 • korraldavad vähemalt 2 avalikku DIGIÜRITUST õpetajatele, lapsevanematele, huvilistele – eesmärgiga tutvustada nutiseadmete kasutamise võimalusi õppimisel ja õpetamisel;
 • teevad koostööd vähemalt 1 projektivälise kooliga (jagavad kogemusi, korraldavad ühiskoolitusi/-üritusi … jms);
 • teavitavad avalikkust (sh kajastused meedias ja/või sotsiaalmeedias) projekti tegevustest ja tulemustest;
 • osalevad kogemuspäeval ja projekti lõppüritusel.

Pärnu linna Digipöördega saab tutvuda http://parnudigipoore.weebly.com/ ja http://vanalinnadigi.weebly.com/paumlrnu-linna-digipoumloumlre

Esimene infotund ja koolitus toimus 10.11.15 Pärnu Vanalinna Põhikoolis

Koolituskava http://vanalinnadigi.weebly.com/paumlrnu-maakonna-digipoumloumlre

sisekoolitus 005 23022016

Õpetajate sisekoolitus 23.02.2016

nutitundNutitunnis mängime, õpime, areneme. Nutiseade on selleks loodud ning 4. klassi ainetunni ülesandeks oli erinevate õppemängudega tutvumine ja nende kaudu õppimine.

vorrandisysteemidVõrrandisüsteemi graafiline lahendamine matemaatikatunnis.

 

gps_mäng

GPS-mängurid on jõudnud lõppunkti. Ümber koolimaja oli vaja leida 10 GPS-punkti, vastata küsimustele ja liikuda edasi. LOQUIZ äpi leiab aadressil: http://loquiz.com/