Tagasi Huvitav-le

Lapsevanemale

Lp Tõstamaa kooli lapsevanem!

Pöördume Teie poole palvega osaleda kooli korraldatud uuringus,
mille alusel toimub kooli sisehindamine ja uue arengukava koostamine.

Täites  küsimustiku https://forms.gle/yDayLAx1WY6nShm8A ,

annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata kooli arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.

Soovi korral saate küsimustikku täita paberkandjal, mis on kodudesse saadetud 31.01.2020

Loodame, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks ja meile tagasi saatmiseks enne 15. veebruari


Alates  uuest 2017/2018 õppeaastat on kooli lastevanematel e-kirjade list. Listi postitame tähtsamad kooliga seonduvad teated ning info. Kirjalistiga liitumiseks tuleb minna aadressile: http://lists.tostamaa.ee/mailman/listinfo/tostamaa.ee-lapsevanem, täita seal mõned andmeväljad ning edaspidi laekuvad infokirjad  sisestatud e-posti aadressile. Teine võimalus listiga liitumiseks on saata e-maili aadress kooli sekretärile kool@tostamaa.ee, kes lapsevanemad listi lisab.


Infomaterjal lastevanematele….
Infomaterjal on abiks lastevanematele lapse probleemide märkamisel
ning oskuslikul toetamisel.
Infomaterjali on koostanud Pärnu Õppenõustamiskeskuse, Innove Rajaleidja keskus Pärnus ja
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna ning lastekaitseteenistuse töötajad.


Noorsoopolitseinik: Merilin Allikvee
tel    444 6467 (kell 8.00 – 16.30); merilin.allikvee@politsei.ee


Miks me laseme lastel endale pähe istuda?

Kuidas laps targemaks muuta: 10 teaduslikult tõestatud sammu


 

Rohkem õpetlike videosid leiab Perekeskus Sina ja Mina vahendusel.


Kuidas toetada oma last?

Iga noor inimene vajab lapsevanema toetavaid sõnu ja tegusid igapäevaste otsuste tegemise juures ja kaalukamates koolilõpetamise, edasiõppimise ning teistes tulevikuga seotud küsimustes. Väiksemad lapsed teevad enamik otsuseid koos vanematega, kuid aegamisi tugevneb noortel soov iseseisvamalt valikuid langetada.

Loe edasi http://rajaleidja.ee/lapsevanemale/


MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

Juhised lapsevanemale

Hirmutav/traumaatiline kogemus on reaalse või kujutletava ohu (ähvarduse) kogemine, millega kaasneb ülitugev hirm ja äärmine
abitusetunne/õnnetusjuhtumis osalemine ja selle pealtnägemine, vägivald –nii füüsiline kui emotsionaalne, lähedase inimese või lemmiklooma surm, tulekahju, uppumisoht, hülgamine jms./ Samuti võivad ülitugevat mõju avaldada kehalised vigastused sh. kukkumised, tõsine haigus, meditsiinilised protseduurid, haiglaravi jne. Pange tähele muutusi lapse käitumises ja seisundis, eriti vahetult peale juhtunut

Loe edasi: https://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_lapsevanematele.pdf


Politsei- ja Piirivalveametilt lapsevanemale

Kõik oluline saab alguse kodust – meie väärtushinnangud, suhtumine teistesse inimestesse, meie käitumine. Siin lehel püüame aidata lapsevanemaid, kes soovivad õpetada oma lapsi turvaliselt liiklema, hoidma ennast ja oma vara.

Kuna last võib füüsiliselt ohustada nii pahatahtlik mängukaaslane kui ka võõras või tuttav täiskasvanu, tuleb lapsele õpetada, kuidas enda eest seista.

Loe edasi: https://www.politsei.ee/et/nouanded/lapsevanemale/


Eesti Haigekassalt lapsevanemale

Kooliaasta alguses küsitakse lapsevanema nõusolekut tervisekontrollide läbiviimiseks I, III, VII ja IX klassis. Nende toimumisest teavitatakse eelnevalt perekonda. Tavaliselt antakse tervisekontrolli järel lapsele kätte ka teatis kontrolli tulemustest ja soovitatavatest tegevustest tervise arendamiseks.

Enne igat vaktsineerimist peab kooliõde küsima lapsevanemalt kirjalikku nõusolekut. See on lapse tervise huvides, välistamaks võimalikke vastunäidustusi. Kui pere ei soovi last vaktsineerida, tuleb seda kinnitada kirjalikult – see otsus fikseeritakse õpilase tervisekaarti.

Loe edasi: https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/arsti-ja-oendusabi/koolitervishoid/lapsevanemale


Kas Sina tead kui vanalt ja kuidas tuleks oma lapsega tubaka teemadel rääkida?

http://tarkvanem.ee/


KiVa® kiusamisvaba kooli programm Miniõpik lapsevanematele:

http://www.kivaprogram.net/ee_lapsevanematele/


Spordimeditsiini Sihtasutuse nõuandeid lapsevanemale

  • Julgusta last liikuma ja sportima.
  • Kui mängid koos lapsega, siis ära muuda mängu treeninguks, innusta teda lõbutsema. Rõõmuga kordab laps oma tegevust ja nii ta arenebki.

Loe edasi: http://www.sportmed.ee/nouanded-lapsevanematele


Uimastitest

Miks noored tarvitavad uimasteid?
Uimastite proovimise põhjused ei pruugi olla samad, mis tarvitamise jätkamise põhjused.
Enamike noorte jaoks ei ole uimastid osa nende igapäevaelust

Loe edasi: http://www.narko.ee/lapsevanemale/


10 tähtsat soovitust, mida õpetajad enne kooliaasta algust lapsevanematele anda tahaksid

Loe: http://perejalaps.delfi.ee/koolilaps/10-tahtsat-soovitust-mida-opetajad-enne-kooliaasta-algust-lapsevanematele-anda-tahaksid?id=69530417


Kätlin Konstabel: laste käitumisprobleemide lahendus peitub siiski kodus, mitte koolis

Loe edasi: http://uudised.err.ee/v/arvamus/bc527662-9a8f-4fda-b9f1-76cdb77933a3