Tagasi Projektid-le

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks

Projekt „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“

Hangitud vahendid 2019-2020, Pärnu Linnavalitsuse haridusosakond Tõstamaa Keskkool