Tähtis

1. klassi mineva lapse vanemale

  Koolitused 2019/2020. õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele Hea lapsevanem! Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli …

Busside graafik

liin liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa (nr 66) Pärnu kell 6.35 Tõstamaal kell 7.57 liinibuss Pärnu-Kihlepa-Tõstamaa-Varbla (nr 62-1 ja nr 62-2) Pärnu kell 7.10 Tõstamaal kell 8.03 liinibuss  Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa) (nr 65) Pärnu kell 7.15 Tõstamaal kell 8.28 liinibuss  Pärnu-Kavaru-Tõstamaa (nr 67) Pärnu kell 8.45 Tõstamaal kell 9.56 liinibuss Pärnu-Munalaiu-Tõstamaa (nr 65-1) Pärnu kell 10.05 Tõstamaal kell 11.29 liinibuss …

Hindamine

Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. Tõstamaa Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise, klassikursuse kordama jätmise alused, tingimused ja kord. 1. Reguleerimisala Teadmiste, oskuste hindamine toimub “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” paragrahvi 29, riikliku õppekava nõuete, käesoleva hindamisjuhendi ning neile põhinevate kooli õppekava ja kooli kodukorra nõuete alusel. Tõstamaa …

Kodukord

Tõstamaa Keskkooli kodukorra eeskiri Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori käskkirjaga (PGS § 71 lg 3) 1. Õpilasreeglid Tõstamaa Keskkooli õpilane: 1.1. käitub väärikalt ja viisakalt, austab kaasinimesi ning on abivalmis; 1.2. hoiab oma kooli au, esindab oma kooli vabariiklikel, maakondlikel, linna või muudel …

Kohtinguvägivald

Kuidas ja kust leida abi?   112 Politsei, http://www.politsei.ee/  Veebikonstaabel http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/ 116111 Üle-eestiline lasteabitelefon, http://www.lasteabi.ee/ 646 0770  Lapsemure infotelefon, http://www.lapsemure.ee/ 126 Usaldustelefon (eesti keeles) E-P 13.00-03.00, http://www.usaldus.ee/ 127 Usaldustelefon (vene keeles) E-P 19.00-23.00 646 6666 Noorte Usaldustelefon N – L 19.00-22.00 6558 088 Eluliini usaldustelefon 1492 – Üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda …

Kooli põhimäärus

Tõstamaa Keskkooli põhimäärus…

Kooli vastuvõtt ja lahkumine

1.-9. klassi vastuvõtt ja koolist lahkumine Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse, (siseneda haridussüsteemi ja valida “Minu klapsed” ->”Taotlused”) Keskkonda saab lisada õpilase dokumendid:  isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; õpilasraamatu väljavõtte ja klassitunnistuse Koolist lahkumiseks esitab vanem lahkumistaotluse veebikeskkonnas ARNO Lisainfo tel 526 1935 10. klassi vastuvõtu …

Õpilaspilet

  Elektrooniline õpilaspilet on plastkaart, millel on peal õpilasest värviline pilt (suurus 3×4 cm). Õpilaspileti väljastamiseks tuleb vanemal või õpilasel saata kooli e-posti aadressile kool@tostamaa.ee elektrooniline dokumendifoto. Foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta. Õpilaspileti väljastab kooli sekretär. Õpilaspilet on ühtlasi ka bussikaart. Õpilaspileti kasutamiseks bussikaardina tuleb õpilaspilet https://parnu.pilet.ee/ lehel isikustada. Sellesse keskkonda tuleb õpilasel või vanemal ID-kaardi või mobill-ID-ga sisse …

Söömine ja söögiraha

Tasuta hommikuputru pakutakse õpilastele igal koolipäeval kooli sööklas kell 7.45 – 8.10 Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis pikapäevarühma eine. Pikapäevarühma söömine on kell 13.45. Pikapäevarühma einet pakume ainult ettemaksu korral. Einele registreerimine ja selle eest tasumine toimub alates 1.09.2018 ARNO süsteemi kaudu Pikapäevarühma eine üks kord maksab (alates 01.03.2024) 1.00 € ARNO kodulehel …

Töökuulutused

Töövihikute raha

GÜMNAASIUMIÕPILASTE TÖÖVIHIKUD sügisel 2023   10. klassile 44.25 €   11. klassile 38.65 €   12. klassile 48.45 €       Ülekandega tasudesPank on SEB: raha saaja on  Pärnu Linnavalitsus, a/a nr. EE631010220041191010, selgitusse kindlasti märkida Tõstamaa kool,  töövihikud, õpilase nimi, klass. Raamatukokku tuua vastav maksekorraldus või saata kool@tostamaa.ee Tasuda 17. novembriks 2023.