Õppimine

Eksamid ja tasemetööd

 https://harno.ee/riigieksamid Kõik eksamid algavad kell 10:00 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal Vastu võetud 20.05.2022 nr 15 Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel. § 1.   Riigieksamite vormid ja ajad   (1) Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised: …

Vaata lehekülge »

Huvitegevus

Seoses haldusreformiga liideti Tõstamaa Mõisa Huvikool ja saviringid septembris 2018 Pärnu Kunstikooliga, ametlikuks nimetuseks on nüüd Pärnu Kunstikooli Tõstamaa maja. Infot leiate siit… ja siit: http://tostamaa.wixsite.com/kasitoo/tegevus  

Vaata lehekülge »

Konsultatsioonid ja järelvastamine

Õpilastel on võimalus saada vajadusel kõikidelt aineõpetajatelt lisakonsultatsioone ja parandada hindeid. Eelneval kokkuleppel õpetajaga võivad konsultatsioonid ja järelevastamised toimuda ka muudel aegadel (näiteks kui Sulle ei sobi tabelis olev aeg, räägi õpetajaga ja leiate sobiliku lahenduse). Konsultatsioonid NIMI AEG Toimumise koht Maris Adler kokkuleppel õpetajaga õppejuhi kabinet Laura Jõe kokkuleppel õpetajaga eesti keele klass Ivi …

Vaata lehekülge »

Kursuse hinded

  Tundide arvnädalas 1. kursus 2. kursus 3. kursus 4. kursus 5. kursus 1 tund 09.06 2 tundi 31.01- 11.02 09.06 3 tundi 06.12-17.12 21.03-01.04 09.06 4 tundi 15.11-26.11 31.01-11.02 11.04-22.04 09.06 5 tundi 01.11-12.11 20.12-14.01 07.03-18.03 02.05-13.05 09.06

Vaata lehekülge »

Maaturismikorraldus

MAATURISMIKORRALDUSE KURSUS GÜMNASISTIDELE Tõstamaa Keskkooli õppekava programmis on õppesuunana turismiõpe. Edukat koostööd on tehtud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga ning noored on saanud juba üle kümne aasta turismi- ja majandusalast haridust. Nüüd on valikkursus saanud uue nime – maaturismikorraldus ning põhirõhk liikunud rohkem piirkondlikule turismimajandusele ja kohalikele ettevõtetele. Õppekava kuraatoriks on Raili Mengel MTÜ Maaturism. Tema …

Vaata lehekülge »

Nõustamine ja õpiabi

1. Õpilaste nõustamine ja õpiabi aitab luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja õpiabi järgmistes vormides: 1.1. Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt ja kooli juhtkonnalt. 1.2. Psühholoogiline nõustamine – õpilane saab infot ja nõu: . õppetööga toimetuleku osas; . huvide ja võimete väljaselgitamiseks; . õpioskusete kujundamiseks; . õppekava …

Vaata lehekülge »

Päevaplaan

Hommikupuder kell 7.50 – 8.10 Ainetundide toimumisajad 1. 8.15 – 9.00 2. 9.05 – 9.50 3. 9.55 – 10.40 4. 11.10 – 11.55 5. 12.25 – 13.10 6. 13.15 – 14.00 7. 14.05 – 14.50 8. 14.55 – 15.40 I söögivahetund Kell 10.40 – 1. – 7. klass II söögivahetund Kell 11.55 – 8. – …

Vaata lehekülge »

Soovituslik kirjandus

  5.  klass A.Lindgren “Meisterdetektiiv Blomkvist” või “Meisterdetektiiv Blomkvist ohtlik elu” või “Kalle Blomkvist ja Rasmus” Erich Kästner “Veel üks Lotte” Richard Roht “Jutte loomadrest” Annie M.G.Schmidt “Viplala lood”   6. klass A. Lindgren “Röövlitütar Ronja” A. Pervik “Arabella, mereröövli tütar” Otfried Preussler “Krabat” John R.R. Tolkinen “Kääbik ehk Sinna ja tagasi” Eno Raud “Kalevipoeg” …

Vaata lehekülge »

Tugisüsteemid

Kooli sisesed tugiteenused Tugiteenuste eesmärk: aidata probleemidega või haigel õpilasel omandada individuaalplaani alusel kooli õppekavas ettenähtud õppetöö maht. Tugiteenuseid ja õpiabi osutavad: Koolipsühholoog Eve Rõhu T 8.00 – 16.00 K 8.00 – 17.00 N 8.00 – 14.00 N 14.00 – 17.00 NÕUSTAMISKESKUSES Palun kohtumine eelnevalt kokku leppida (eve.rohu@onk.parnu.ee). Pikapäevarühma kasvataja E – R 12.00 – 16.05 Aineõpetajad, …

Vaata lehekülge »

Tunniplaan

  Tunniplaan on leitav elektrooniliselt siin Samas kohas kajastuvad tundide asendused

Vaata lehekülge »

Vaheajad ja trimestrid

Vaata lehekülge »

Vastuvõtt 10. klassi

10. klassi vastuvõtu tingimused ja kord 10. klassi (või teistesse gümnaasiumiklassidesse) vastuvõtmiseks esitab sisseastuja vanem veebikeskkonnas ARNO taotluse, (siseneda haridussüsteemi ja valida link “Minu klapsed” ->”Taotlused”) Taotlusi saab esitada kuni 25. augsutini. Keskkonda saab lisada sisseastuja dokumentide koopiad:  isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist; põhihariduse omandamist tõendava dokumendi 10. klass …

Vaata lehekülge »