↑ Mine tagasi Meie kool

Õppenõukogu

Õppenõukogude toimumised 2020/2021 õppeaastal:

31.08.2021

1. Klassikursuse kordama jätmise otsustamine
2. 2020/2021 õppeaasta korraldus, üldeesmärgid ja tegevused
3. Täiendava õppetöö tulemused
4. Kooli üldtööplaani kinnitamine

17.06.2021

1. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, kiituse ja kiituskirjaga lõpetajad
2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmine, kiituse ja kiituskirjaga lõpetajad
3. Täiendava õppetöö tulemused

10.06.2021

1. Põhikooli järeleeksamite aja kinnitamine
2. Õpiabi nimekirja kinnitamine
3. Ülevaade õppeaasta tegevustest ja üldeesmärkide täitmisest

04.06.2021

1. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. Klassides, kiitused ja kiituskirjaga lõpetajad
2. Täiendavale õppetööle jätmine üleminekuklassides
3. Kuld- ja hõbemedali väljaandmise otsustamine

11.03.2021

1. Õpilaste tunnustamine, ülevaade õppetulemustest II trimestril
2. Põhikooli ja gümnaasiumi koolieksamite aja kinnitamine
3. III kooliastme loovtööde esitlemise aja kinnitamine
4. Vahekokkuvõte kooli arengukava koostamisest

04.12.2020

1. Õpilaste tunnustamine, ülevaade õppetulemustest I trimestril
2. III kooliastme loovtööde teemade kinnitamine
3. Uurimistööde teemade kinnitamine

02.10.2020

1. Õpetajate esindaja valimine kooli hoolekogukku
2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
3. Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine


Haridus- ja teadusministri määrus: “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord