↑ Mine tagasi Meie kool

Hoolekogu

Tõstamaa Keskkooli hoolekogu koosseis 2021/2022

Pärnu Linnavalitsuse KORRALDUS 06.12.2021 nr 859 Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine” 


Hoolekogu esimees: Merike Tuhkanen

Hoolekogu aseesimees: Marge Päästel

Kooli pidaja esindaja: Ene Koitla

Hoolekogu liikmetele saab saata e-kirju listi: hoolekogu@tostamaa.ee


Hoolekogu protokollid:

09.02.2022 | 15.06.2021 |  28.01.2021 |19.10.202016.01.202029.10.2019 | 17.06.2019 | 04.03.201925.02.2019 |

22.11.2018 | 07.06.2018 | 19.02.2018 29.08.201717.05.201703.04.201703.11.201616.06.2016 | 18.11.2015 


Hoolekogu tegevuskava 2021/2022


Pärnu  linna haridusnõuniku Katrin Markii ettekanne lastavanemate koosolekul 31.10.2018 “Hoolekogud”….


Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude
moodustamise alused ja töökord


Hoolekogu koosolek