Põhikooli lõpuaktus

p6ikooli_l6pukatus2016

Pildid: http://pildid.tostamaa.ee/2016/pklopukatus/