6. klass korraldab tervele kooliperele spordipäeva!