Sõbrapäev!

Vastlapäev!

Esmaspäeval, 29. jaanuaril alustame õppetööga

Alates 29. jaanuarist toimub õppetöö kõikidel õpilastel koolimajas.

Palun enne igat koolipäeva kontrollida üle elektroonilise tunniplaani muudatused. Muudatused on avalikud kohe pärast nende tegemist.

Õpetajate streik

Streigi toimumine Tõstamaa Keskkoolis  

Ajavahemikul 22.-26.01.24 osalevad kõik Tõstamaa  Keskkooli õpetajad üleriigilises  haridustöötajate streigis.  

Õpetajad kooli ei tule ning seetõttu ei ole võimalik koolimajas korraldada juhendatud õpet ega asendustegevusi. Sellest tulenevalt ei toimu ka toitlustamist ega sõida õpilasliini buss. Õpilasi palume kooli mitte saata, sest nende turvalisus ning heaolu ei ole järelevalve puudumise tõttu tagatud.  

Gümnasistide õppekorralduse kohta Pärnu Kolledžis saadetakse eraldi infokiri. 

Õpetajad, kes otsustavad streigi varem lõpetada, annavad sellest kooli juhtkonnale kirjalikult teada hiljemalt eelneval päeval kella 12:00. Õppejuht korraldab järgmise päeva õppetöö ning teavitab sellest neid õpilasi, keda muudatus puudutab.  Palun igal õhtul kontrollida e-kooli teateid õppekorralduse osas! 

Huviringid võivad ringijuhendaja vastutusel streigi perioodil toimuda, vastav info antakse igalt ringijuhendajalt otse õpilastele.  

Noortekeskus on streigipäevadel erandkorras avatud 10:00 – 16:00. 

Kahjuks on Vabariigi Valitsuse sõnamurdlikkus ja otsustamatus viinud õpetajate pere streikima, sest kaalul on Eesti hariduse tulevik. Küsimus ei ole ainult väärilises töötasus. Üle tuleb vaadata õpetajate õlule laotud kohustuste hulk ning töökoormus, mõelda kaasava hariduse korraldusele ja eelkõige lahendada olematu õpetajate järelkasvu küsimus. Kui lahendusi ei leita, muudatusi ei tehta, siis kannatavad eelkõige Eesti õpilased ja sealt edasi juba terve ühiskond. 

Toetan õpetajate streiki ja loodan, et leitakse lahendused hariduskriisist välja tulemiseks. 

Streigi ajal vastavad küsimustele ja jagavad infot  õppejuht Maris Adler ja direktor Toomas Mitt  
 
Parimate soovidega, 
Toomas Mitt 
Tõstamaa Keskkooli direktor 
5261935; toomas.mitt@tostamaa.ee 

Kiidame!

Õpetaja Ene Lehtsalu

Kooli mälumäng!

Kiidame

Treener Ott Otsmann

Värvide nädal!

Häid pühi!

Jõulupäeva video